Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Biografie: Aart Jan de Geus

19 mei 03

Is: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Balkenende II.

Privé: Aart Jan de Geus wordt geboren op 28 juli 1955.

Opleiding: In 1980 behaalt De Geus zijn doctoraal Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. In 1981 zijn postdoctoraal Arbeidsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Loopbaan: Van 1974 tot midden 1975 is De Geus assistent accountant en projectleider bij Pelser, Hamelberg, Van Til en Co., Accountants. Vervolgens werkt hij drie jaar als parttime boekhouder bij Wijers adviesbureau, financieringen, belastingzaken en administratie voor artsen.

Van 1980 tot 1988 werkt De Geus bij de Industriebond CNV. Hij begint als assistent bestuurder, wordt daarna juridisch beleidsmedewerker en is de laatste jaren als bestuurder lid van het dagelijks bestuur van de vakbond.

In 1988 stapt hij over naar de Vakcentrale CNV waar hij in 1993 vice-voorzitter wordt met in zijn portefeuille de sociale zekerheid, pensioenen, volksgezondheid en arbeidsvoorziening. In deze hoedanigheid is hij lid van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad.

In 1998 wordt De Geus partner van adviesbureau Boer & Croon. Hij doet daar vooral opdrachten in de sfeer van de verzorgingsstaat, zowel voor publieke instellingen als voor private partijen.

Aart Jan de Geus is onder meer lid van de Raad van Toezicht Academisch Ziekenhuis Maastricht, lid van de Raad van Advies Zorgverzekeraars Nederland, lid van de sectie Sociale vragen van de Raad van Kerken en voorzitter van de verenigingsraad van het Vluchtelingenwerk Nederland.

Op 22 juli 2002 wordt De Geus benoemd tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het CDA in het kabinet Balkenende-I.

Koppeling: Als hij zijn belofte gestand doet, is minister De Geus misschien de eerste minister van het nieuwe kabinet die voortijdig zal opstappen. Hij heeft zijn lot verbonden aan de koppeling van de hoogte van de uitkeringen aan de CAO-lonen. Mocht dat onverhoeds spaak lopen, dan zal de oud-CNV'er de eer aan zichzelf houden, zo maakte hij eerder duidelijk.

In feite legt De Geus daarmee zijn eigen lot in handen van de marktsector. De hoogte van de uitkeringen is op dit moment gekoppeld aan het gemiddelde van de CAO's bij de overheid en in het bedrijfsleven. In het regeerakkoord van CDA, VVD en D66 staat dat de stijging van de uitkeringen alleen nog gekoppeld zal zijn aan de lonen van de ambtenaren.

Op werkgevers en werknemers wordt een 'dringend appèl' gedaan de lonen in dezelfde mate te matigen als de overheid. Als dat gebeurt, is er niets aan de hand voor De Geus, die optimistisch is. Hij verwacht dat de marktsector gezien het slechte economisch tij de noodzaak van loonmatiging inziet. Maar als de loonstijging hoger uitpakt dan bij de overheid, is er sprake van ontkoppeling. Als De Geus er dan niet in slaagt de marktsector te dwingen, rest hem gezien zijn eerdere uitspraken geen andere keus dan de eer aan zichzelf te houden.

Ambitie: Of hij uiteindelijk die verstrekkende conclusie zal trekken, is de vraag, want De Geus barst van ambities. Hij heeft zich ontpopt als een harde werker op Sociale Zaken en na het vertrek van LPF'er Bomhoff ook op het ministerie van Volksgezondheid, waar ze de voormalige consultant graag hadden gehouden.

WAO: De Geus heeft zich als hoogste doel gesteld de WAO te hervormen. Politiek Den Haag is het er over eens dat er veel te veel arbeidsongeschikten zijn (bijna een miljoen). Het kabinet is van plan in grote lijnen het WAO-plan uit de koker van werkgevers- en werknemersorganisaties over te nemen, maar heeft daar een zeer beladen element aan toegevoegd.

CDA, VVD en D66 willen alle WAO'ers die jonger zijn dan 45 jaar herkeuren op basis van de strengere criteria die bij de invoering van het nieuwe stelsel in 2005 van kracht worden. De linkse oppositiepartijen en de vakbonden verwachten dat velen van die groep van in totaal ruim 200.000 WAO'ers in de bijstand zullen belanden.

Het nieuwe criterium is dat mensen minstens vijf jaar volledig arbeidsongeschikt moeten blijven om een volledige WAO-uitkering te krijgen. De tegenstanders verwachten dat veel WAO'ers hier niet aan zullen voldoen, gedeeltelijk worden goedgekeurd en vervolgens geen werk zullen vinden. De Geus wil WAO'ers "niet aan hun lot overlaten' en stimuleren aan het werk te gaan.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief