Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Langverwachte regen op komst

25 aug 03

De droogte houdt nog even aan, maar in de tweede helft van de week treedt waarschijnlijk verlichting op voor de naar water snakkende planten en het verdroogde land. De weerkundigen verwachten donderdag de eerste regen: 5 millimeter. Vrijdag en zaterdag valt mogelijk het dubbele. Een paar dagen geleden ging het KNMI er nog van uit dat de periode van droogte nog enkele weken zou voortduren.

De droogte zorgt deze week nog wel voor een nieuw laagterecord van de waterstand in de Rijn bij Lobith. Het peil zakt naar 7.15 meter boven NAP of nog minder. Vorige week maandag stond het water 7.17 meter boven NAP, waarmee het vorige record uit 1947 (7.22 meter) werd verbroken. Pas tegen het weekeinde verwacht het Infocentrum Binnenwateren in Lelystad een stabilisatie van het waterpeil en daarna mogelijk een lichte stijging.

De binnenscheepvaart houdt voorlopig ook nog flink last van de droogte. De stroomsnelheid in de Rijn bij Lobith loopt snel terug. Het is mogelijk dat verderop nog meer maatregelen nodig zijn om het water in beweging te houden en de vaargeul met name in de Waal als drukstbevaren rivier op peil te houden. De binnenscheepvaart kampt nu al weken met vrachtbeperkingen door het lage water.

De laagst gepeilde diepte in de Waal is twee meter. Maar er is voldoende vervoerscapacteit. Bij aanhoudende droogte zakt het peil naar 1,60 meter en is er op de grote rivieren nauwelijks scheepvaart meer mogelijk.

De dreigende problemen voor de scheepvaart hebben niet alleen te maken met de droogte. Ook de achterstand bij het baggeren speelt een rol. De diepgang had beter gekund, erkende staatssecretaris Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De Unie van Waterschappen verwacht nog geen nieuwe problemen met de waterstand in watergangen. Het IJsselmeer heeft nog voor zeker zes tot acht weken voldoende water om de stroming in geulen, sloten en kanalen op gang te houden. De waterschappen hebben het IJsselmeer de afgelopen weken tot aan de rand toe laten vollopen. Ook in andere watergangen is dit gebeurd.

Dinsdag wordt begonnen met het inlaten van zoet IJmeerwater naar de Randstad. Daarvoor wordt de gebruikelijke afvoer van water omgedraaid. Het water loopt nu niet uit het land weg naar het IJsselmeer en de Waddenzee, maar komt juist met behulp van pompen en gemalen uit het meer landinwaarts.

Het Hoogheemraadschap Rijnland plaatste maandag in diverse wateren damwanden, in voorbereiding op de komst van zoetwater uit het IJsselmeer. Dat water wordt vanaf dinsdag richting de polders van Rijnland gepompt om daar verdroging en verzilting tegen te gaan.

Voor de drinkwatervoorziening en de elektriciteitsproductie verwacht Schultz geen problemen, ook al duurt de droogte nog twee maanden. Voor de landbouw en de natuur zijn er landelijk geen grote problemen door de droogte, lokaal wel. De bewindsvrouw beschouwt de schade in de landbouw als een normaal bedrijfsrisico.

De North-western European Potato Growers (NEPG) voorziet een fors lagere aardappeloogst. De gemiddelde opbrengst per hectare in noordwest-Europa valt tenminste 10 procent lager uit in vergelijking met andere jaren. Aangezien het aardappelareaal ook nog eens met circa 10 procent is afgenomen, rekent de NEPG op een 20 procent lagere oogst vergeleken met vorig jaar.

De lage waterstanden hebben gevolgen voor de passagiers van de rondvaartboten in Amsterdam. Zij moeten deze week klunen over de grachten. De boten varen tot een stremming. De passagiers moeten er daar uit om aan de andere kant in de volgende boot te stappen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief