Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bush rechtvaardigt inval Irak voor VN

23 sep 03

President Bush heeft voor de Algemene Vergadering van de VN gezegd dat de invasie van Irak door troepen van de coalitie gerechtvaardigd was. Hij haalde de vondst van martelkamers en massagraven aan als argument daarvoor.

Bush riep de lidstaten van de VN op hun meningsverschillen over de kwestie-Irak achter zich te laten en een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van Irak. Hij ziet vooral een 'grotere rol' voor de volkerenorganisatie bij het opstellen van een grondwet en het voorbereiden van vrije verkiezingen. Volgens hem moet het tempo van de overgang zijn afgestemd op de behoeften van het Iraakse volk.

"Het proces moet ordelijk en democratisch verlopen, en niet worden vertraagd of overhaast door andere partijen," aldus Bush. Met name Frankrijk en Duitsland dringen aan op een versnelde overgang naar volledig Iraaks zelfbestuur.

De Duitse bondskanselier Schröder sprak zich vandaag voor het eerst openlijk uit voor een snelle machtsoverdracht aan een burgerregering in Irak. Volgens Schröder moet de machtsoverdracht in een aantal maanden geregeld zijn.

De Franse president Chirac haalde in zijn toespraak tot de VN fel uit naar het optreden van de VS in Irak. Door de inval in Irak heeft de VN een van de zwaarste crises van zijn bestaan doorgemaakt, aldus Chirac. "Niemand mag alleen handelen in de naam van allen, en geen enkel land kan zich het recht toeëigenen om geweld eenzijdig en preventief te gebruiken."

De Franse president bepleitte net als de Duitse bondskanselier Schröder een snelle overdracht van de soevereiniteit aan het Iraakse volk 'binnen een realistische termijn', en een sleutelrol voor de Verenigde Naties in Irak. Maar volgens Bush moet het tempo worden bepaald door de behoeften van het Iraakse volk.

Chirac heeft eerder overigens al gezegd dat hij een VS-resolutie over Irak niet zal blokkeren. Net als Schröder praat Chirac in de marge van de Algemene Vergadering in New York met president Bush.

Bush hamerde in zijn speech opnieuw op een niet aflatende strijd tegen internationaal terrorisme. In deze strijd is er volgens het Amerikaanse staatshoofd geen 'neutrale grond'. Er is een groep die de orde zoekt en er is een groep die voor chaos kiest, aldus de Amerikaanse president.

Hij riep ook op tot het aannemen van een nieuwe resolutie door de Veiligheidsraad tegen de verspreiding van massavernietigingswapens in de wereld. Bush drong onder meer aan op striktere exportcontroles. Hij sprak ook van het internationaal strafbaar stellen van de verspreiding van massavernietigingswapens.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief