Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Hoogervorst schrapt 130 subsidies

27 sep 03

Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrapt 130 subsidies die niet meer in zijn beleid passen. De bezuiniging levert een bedrag op van bijna 130 miljoen euro. Subsidies die blijven bestaan gaan 10 procent omlaag. Veel organisaties zeggen zich overvallen te voelen.

Hoogervorst weet dat de subsidiestop instellingen de kop kan kosten. De redenen voor het schrappen zijn de huidige financiële toestand van het Rijk en de bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. De minister noemde de drastische korting een pijnlijke operatie. Wel vond hij dat hij van de nood een deugd had gemaakt. "In tijden van krapte is het gemakkelijker beleidsprioriteiten te herzien.".

In totaal gaat het om bijna éénderde van de ruim driehonderd instellingen die jaarlijks ruim 470 miljoen euro ontvangen. Veertien subsidies worden overgedragen naar andere ministeries. Om een betere samenwerking en een doelmatiger aanpak af te dwingen, worden sommige organisaties met twintig procent gekort. Instellingen die van de lijst worden afgevoerd, krijgen de komende twee jaar nog een afbouwtoelage.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en het Nederlands Huisartsengenootschap zijn voorbeelden van instanties die over enkele jaren niets meer krijgen. Zij zijn goed voor ongeveer 8,5 miljoen euro. Ook het Joods Maatschappelijk Werk moet inleveren.

In de sportwereld wordt er onder meer bezuinigd op de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (1,3 miljoen euro) en op de NEBAS, de sportkoepel voor mensen met een handicap. Ook het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken en Stichting Dopingcontrole Nederland moeten inleveren. In totaal gaat het om zesenvijftig sportbonden die het in het vervolg zonder subsidie moeten doen.

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie had een korting verwacht, maar een stopzetting van alle subsidie slaat volgens het bestuur alles. Het genootschap raakt vier miljoen kwijt, eenderde van de totale begroting. "Dit is een tweede klap, nadat de fysiotherapie op Prinsjesdag al werd uitgekleed", meent het bestuur.

De bezuiniging op de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie staat volgens de directeur haaks op het beleid van de laatste jaren. Er is juist alles aan gedaan om duidelijk te maken dat sport belangrijk is.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief