Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Raad Rotterdam tegen inkomenseis

12 dec 03

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen het plan om een strenge inkomenseis te stellen aan mensen die zich in de stad willen vestigen. Alleen mensen die tenminste 20 procent boven het minimumloon verdienen, zouden volgens het plan nog een huis kunnen krijgen.

Het college van B&W lanceerde dit voorstel vorige week. Alleen Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn nog voor het plan. Volgens hen is de inkomenseis nodig om de opeenhoping van problemen in sommige wijken tegen te gaan.

Het CDA, dat meebestuurt, nam afstand van het voorstel. "Veel te drastisch. Dit sluit mensen uit en dat willen we niet", aldus de CDA'er Van der Born. De PvdA is fel tegen. "Met de definiëring van kansarmen hebt u een groot deel van onze eigen Rotterdammers gediskwalificeerd", oordeelde de partij.

De inkomenseis maakt deel uit van het veelbesproken actieplan om de problemen van de oude wijken aan te pakken. Voor de uitvoering van het plan moet de Huisvestingswet worden aangepast. Daarvoor is de medewerking nodig van minister Dekker van VROM. Maar zij heeft al gezegd dat ze meer ziet in het bouwen van dure huizen in arme wijken dan in het weren van mensen met lage inkomens.

Leefbaar Rotterdam keek niet op van de houding van de raad. "Welk middel je ook kiest, er zal discussie zijn. Het gaat ons erom dat we met het Rijk een instrument zoeken dat bruikbaar is", zei wethouder Pastors van Leefbaar Rotterdam.

Burgemeester Opstelten beschouwde de vergadering als "een bescheiden begin van een discussie waarbij de inzetten zijn benoemd". Het stadsbestuur houdt vast aan de plannen en overlegt binnenkort met de regering.

(Bron NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief