Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamer bereid wapenembargo China los te laten

5 feb 04

Een meerderheid in de Tweede Kamer zal het kabinet niet dwingen vast te houden aan het Europese wapenembargo tegen China. Dat bleek in een debat tussen de Kamer en minister Bot van Buitenlandse Zaken.

Bot zegde toe dat hij het standpunt van de Kamer dat het wapenembargo gehandhaafd moet blijven, nog eens binnen de EU naar voren zal brengen. Hij maakte echter ook aan de Kamer duidelijk dat Nederland daarin volledig alleen staat. Bovendien zei hij dat wat hem betreft het wapenembargo niet het effectiefste instrument is om de mensenrechtensituatie in China te verbeteren.

Geen steun
Krijgt Nederland geen enkele steun in de EU, dan zullen CDA, D66 en LPF het kabinet niet dwingen een veto uit te spreken. Ook de VVD zal dat waarschijnlijk niet doen, al liet woordvoerder Van Baalen zich daar in het debat niet duidelijk over uit.

Hij kreeg de oppositie over zich heen die hem verweet in de pers grote woorden te spreken maar in het debat met de minister "geen ballen" te hebben. Van Baalen zelf zag het debat als een overwinning. "De minister legt zich uiteindelijk bij onze wens neer en gaat zoeken naar medestanders voor het handhaven van het embargo. Maar hij hoeft voor ons niet in schoonheid te sterven."

Het wapenembargo tegen China is ingesteld nadat de autoriteiten in 1989 de studentenopstand op het Tiananmenplein in Peking bloedig hadden neergeslagen. In december nam de Kamer nog unaniem een motie aan die er bij het kabinet op aandrong er binnen de EU voor te zorgen dat het embargo gehandhaafd blijft.

(Bron: Nos nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief