Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

GL: bezuinigingen funest voor integratie

23 mrt 04

De integratie van vreemdelingen zal mislukken als het kabinet alleen maar bezuinigt. Allochtonen moeten meer kansen krijgen, dan integreren ze beter. Wel zijn allochtonen zelf ook verantwoordelijk voor hun integratie. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de nota 'Het hoofd koel, het hart warm' die GroenLinks-Kamerleden Halsema en Azough hebben gepresenteerd.

Met de opmerking dat allochtonen zelf verantwoordelijk zijn voor hun integratie neemt GroenLinks het standpunt over van het kabinet. Allochtonen moeten wel geholpen worden bij de integratie, vindt GroenLinks. En daar is geld voor nodig, vindt de oppositiepartij. De partij laakt dan ook het bezuinigingsbeleid van het kabine.

Om de integratie te laten slagen, moet er meer aandacht besteed worden aan de positie van vrouwen en meisjes. Bij inburgeringscursussen zouden zij voorrang moeten krijgen. Volgens GroenLinks moeten vrouwen en meisjes een grotere achterstand inlopen. Via 'levenslessen' moeten meisjes leren om zelf keuzes te maken. Gedwongen huwelijken moeten worden verboden.

GroenLinks vindt verder dat er meer aandacht moet komen voor huisvesting. De partij wil dat rijke randgemeenten binnen de regio verplicht afspraken moeten maken over de bouw van goedkope woningen. De overheid moet daarnaast minimumeisen gaan stellen aan nieuwe wijken. Tot nu toe gelden alleen maximumeisen. Zo mogen er in de Vinex-wijken maximaal 30 procent goedkope woningen worden gebouwd.

GroenLinks pleit tenslotte voor een aparte Kamer-commissie voor het integratiebeleid. Daarin moeten de fractievoorzitters zitting nemen.

(Bron: NOS Nieuws)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief