Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

LPF: weer samenleven door strenger vreemdelingenbeleid

2 apr 04

Strengere eisen voor naturalisatie, afschaffing van de dubbele nationaliteit en reisbeperkingen voor asielzoekers. Het zijn enkele van de punten uit de integratienotitie die de LPF-fractie in de Tweede Kamer vrijdag presenteert.

Volgens de LPF moet Nederland weer een samenleving worden, ,,een land waarin ons meer bindt dan verdeelt''. Om dat te bereiken moet het integratiebeleid grondig worden herzien.

Zo moeten asielzoekers in de toekomst alleen nog een status kunnen krijgen op basis van het vluchtelingenverdrag, en niet op grond van bijvoorbeeld een trauma, zoals nu nog mogelijk is. Asielzoekers krijgen reisbeperkingen. Als zij naar het land van herkomst terug zijn geweest, wordt de asielaanvraag afgewezen.

Aan naturalisatie worden als het aan de LPF ligt strenge eisen verbonden. De vreemdeling moet tien jaar legaal in Nederland hebben gewoond, en zeven van die tien jaar hebben gewerkt. Verder mag hij geen ernstige strafbare feiten hebben begaan en geen schuld hebben aan de overheid. Zijn of haar andere nationaliteit moet de vreemdeling laten vallen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief