Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Schot benoemd als opvolger Milosevic-rechter May

14 apr 04

VN-secretaris-generaal Kofi Annan heeft de Schotse rechter Lord Iain Bonomy (58) benoemd als opvolger van de Britse rechter Richard May bij het Joegoslavië-Tribunaal. Dat heeft de woordvoerder van president Meron van het VN-hof in Den Haag woensdag bekendgemaakt.

Meron is van plan Lord Bonomy aan te wijzen voor de vrijgekomen plaats van May als rechter in het Milosevic-proces. May, die bijna drie jaar lang voorzittend rechter is geweest in de Milosevic-zaak, heeft het Tribunaal om gezondheidsredenen verlaten.

Lord Bonomy is lid van het Britse Hogerhuis. Hij heeft de op twee na hoogste functie bekleed in het Schotse justitieel apparaat. In 2002 publiceerde hij een spraakmakend rapport over het gebrek aan efficiency bij de Schotse justitie.

Bonomy is al in Den Haag om zich in te werken. Het Milosevic-proces begon in februari 2002. Het hof heeft circa driehonderd getuigen gehoord; het stenogram van de zittingen beslaat ongeveer 30.000 pagina's. Verder zijn er deskundigenverslagen en tal van andere bewijsstukken, zoals overheidsdocumenten en videobanden.

Lord Bonomy zal plechtig moeten verklaren dat hij vertrouwd is met de zaak voordat hij zitting kan nemen in de strafkamer. Die wil 8 juni beginnen met de presentatie van het bewijsmateriaal van de verdediging.

De rechters van het Joegoslavië-Tribunaal worden op voordracht van de VN-Veiligheidsraad gekozen door de Algemene Vergadering van de VN. Als een rechter voor afloop van zijn ambtstermijn opstapt of overlijdt, kan Annan in overleg met de voorzitters van Veiligheidsraad en Algemene Vergadering een vervanger aanwijzen. Tot nu toe was dat altijd iemand van dezelfde nationaliteit als de vertrekkende rechter.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief