Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

OESO verruimt regels voor ontwikkelingshulp

16 apr 04

De OESO, de club van rijke industrielanden, heeft vrijdag in Parijs overeenstemming bereikt over verruiming van de regels voor het geven van ontwikkelingshulp. Mede op aandringen van Nederland mag voortaan ook officiële ontwikkelingshulp besteed worden aan zaken die de veiligheid van een arm land ten goede komen.

Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking toonde zich na afloop van de bijeenkomst van de ontwikkelingscommissie van de OESO (DAC) tevreden over de uitkomst. "Een aantal zaken is nu geregeld en over enkele andere onderwerpen, zoals het trainen van lokale vredestroepen wordt verder gesproken. Geen enkel land heeft zaken van de lijst weggestreept", sprak zij voldaan.

Nederland krijgt zijn zin voor wat betreft de financiering van programma's voor wetgeving tegen het recruteren van kindsoldaten en het transparant maken van de defensieuitgaven van een arm ontwikkelingsland. Het subsidiëren van programma's om kleine en lichte wapens van militairen in te zamelen en te vernietigen is nog in discussie. Deze wapens die vaak in overvloed verkrijgbaar zijn in arme conflictlanden, richten veel leed aan. Voor Nederland is het opruimen van dit wapentuig al jaren lang een prioriteit bij de buitenlandse inspanningen.

De terughoudendheid bij veel OESO-landen om de regels te verruimen, ligt vooral in het grijze gebied tussen civiele en militaire inspannigen. Het financieren van pure militaire operaties om een regio te stabiliseren, zoals vredesmissies, is niet aan de orde. Het subsidiëren van de opleiding van lokale politie of het innemen van wapens van rebellen mag nu al betaald worden met officieel ontwikkelingsgeld.

De OESO heeft echter nog moeite met de wens van Nederland om lokale militairen zodanig te trainen dat zij zelf in staat zijn om vredesmissies uit te voeren. Ook mag er nog geen hulpgeld gebruikt worden voor het vernietigen van een deel van de wapenvoorraad van het officiële leger van een ontwikkelingsland. Van Ardenne hoopt echter dat de DAC uiteindelijk ook op deze onderwerpen overstag zal gaan.

Zij hamert erop dat vooral in Afrika het ontbreken van veiligheid en stabiliteit een enorme barricade vormt voor de ontwikkeling van de armste lagen van de bevolking. Het in stand houden van een leefbare omgeving in een conflictland op het zwarte continent vergt een enorme inspanning. Op dit moment valt 60 procent van de landen waar een oorlog of stammenstrijd tijdelijk bezworen was, weer terug in conflict. Van Ardenne hoopt dat als er meer geld beschikbaar komt voor het stabiliseren van een dergelijk land, die terugval verminderd kan worden.

Voor het ontwikkelingsbudget van Nederland betekent het slechts een relatieve kleine verschuiving. De bewindsvrouwe verwacht dat uiteindelijk niet meer dan enkele tientallen miljoenen op een budget van circa 3,4 miljard besteed zal worden aan veiligheidszaken.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief