Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

De Geus blokkeert stijging CAO-lonen

11 aug 04

CAO's waarin loonstijgingen worden afgesproken, zullen niet meer algemeen verbindend worden verklaard. Minister de Geus van Sociale Zaken heeft besloten vanaf 1 november CAO's alleen
selectief algemeen verbindend te verklaren. Dit blijkt uit een brief die de minister dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De Geus zet met de brief het voornemen van het kabinet om in een besluit. Het kabinet kondigde dit voorjaar na een conflict met de bonden over het prepensioen aan, bedrijfstak-CAO's niet meer aan alle ondernemingen in een sector op te leggen als daardoor de loonkosten te hard stijgen.

De vakcentrale CNV zal, zoals het eerder aankondigde, een klacht indienen bij de internationale arbeidsorganisatie ILO, zei CNV-bestuurder Rienk van Splunder dinsdag. "De Geus zegt dat hij het besluit heeft genomen na het horen van de werkgevers en werknemers. Maar MKB Nederland en de drie vakcentrales hebben het voorstel unaniem afgewezen en werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft bedenkingen", stelt Van Splunder.

Historische misstap
De minister zet er vaart achter, concludeert FNV-bestuurster Agnes Jongerius. "Wij hebben vorige week nog negatief geadviseerd maar De Geus gaat als een eigenheimer door." De vakcentrale FNV verwacht dat de minister bij de behandeling van het besluit in de Tweede Kamer nog wel op tegenstand stuit.

"Hij heeft veel uit te leggen aan de Kamer, zoals bijvoorbeeld het negatieve advies van de werkgevers dat hij naast zich neerlegt. Dit is een historische misstap."

Het is voor het eerst dat de algemeen verbindend verklaring van CAO's wordt gebruikt om loonpolitieke maatregelen door te voeren, constateert Jongerius. De FNV zal de zaak ook aanhangig maken bij de ILO en stapt ook naar de Europese rechter. "Er is vrijheid van onderhandelen en die kan De Geus niet zomaar met een rekenmachine en een rode pen wegstrepen."

In de regels voor de algemeen verbindend verklaring staat dat de CAO-afspraken niet strijdig mogen zijn met het algemeen belang. "Deze maatregel wordt nu genomen omdat de loonstijgingen in de huidige sociale en economische omstandigheden in strijd zijn met het algemeen belang", zo laat De Geus in een schriftelijke verklaring weten. De maatregel geldt tot 31 december 2005.

In de Tweede Kamer steunen de regeringspartijen het besluit van De Geus. Voor CDA-Kamerlid Verburg is het besluit het logische gevolg van het mislukken van het voorjaarsoverleg en het opzeggen van het najaarsakkoord. De VVD is principieel al kritisch over het algemeen verbindend verklaren van CAO's.

Oppositie is tegen
Oppositiepartijen lieten in juni al weten dat ze tegen de plannen van De Geus zijn. De PvdA wil mogelijk de vaste kamercommissie terugroepen van reces als De Geus zijn besluit al voor het einde van het reces in de Staatscourant wil publiceren, aldus PvdA-Kamerlid Douma. Het besluit van De Geus treedt in werking, twee dagen na publicatie in de Staatscourant. Maar wanneer De Geus publiceert in de Staatscourant, schrijft hij niet in zijn brief aan de Kamer.

MKB-Nederland vindt dat er "ten principale" nooit sprake mag zijn van politiek selectief ingrijpen in CAO-afspraken via de algemeen verbindend verklaring.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief