Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet pakt voedingsbodem radicalisering aan

12 nov 04

Het kabinet ziet meerdere invalshoeken om in Nederland het gewelddadige moslimextremisme tegen te gaan. Zo moet beter voorkomen worden dat een radicale ideologie verspreid wordt in moskeeën en door imams.

Radicale moskeeën die in strijd zijn met de openbare orde, moeten ontbonden of verboden kunnen worden. Imams of anderen die radicalisme uitdragen, worden uitgezet of al aan de grens geweerd. De ministers Donner (Justitie), Remkes (Binnenlandse Zaken) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) schrijven dat donderdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet dient met spoed een wetsvoorstel in om het mogelijk te maken het Nederlandse paspoort in te nemen van mensen met een dubbele nationaliteit. Maar niet alleen wordt ingezet op strafrechtelijke maatregelen, ook wil het kabinet bevorderen dat vooral jonge moslims een betere binding krijgen met de Nederlandse samenleving.

De ministers verwachten dat de aantrekkingskracht van radicaal islamitische stromingen dan afneemt. Erkend wordt dat allochtonen bij sollicitaties minder kans maken op een baan en dat zij ook gediscrimineerd worden bij maatschappelijke activiteiten, zoals in het uitgaansleven. Een activeringsprogramma moet allochtone jongeren meer perspectief bieden. Het programma moet bereiken dat personen en organisaties zich meer voor deze groep open stellen.

De Taskforce Jeugwerkloosheid gaat zich bezighouden met de aanpak van werkloosheid onder deze jongeren. Volgens het kabinet maken radicale ideologen gebruik van de discriminerende praktijken om de jongeren te verwijderen van de samenleving en te be‹nvloeden. Verder vindt het kabinet het van groot belang dat gewelddadig radicalisme krachtig wordt afgewezen door de omgeving. Een programma van acties moet mensen bewuster maken van de gevaren van radicalisering.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief