Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

AIVD houdt informatie te veel voor zichzelf

16 nov 04

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) houdt informatie te veel en te lang voor zichzelf. Daardoor kunnen andere diensten die een belangrijke taak in terreurbestrijding hebben, daarvan te weinig profiteren. Dat baart zorgen.

Dit is een van de belangrijkste constateringen van de Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD, ofwel de commissie-Havermans. De conclusie die nogal eens wordt getrokken dat de AIVD onvoldoende weet of kan, is onjuist, benadrukt de onderzoekscommissie in haar rapport, dat zij dinsdag heeft gepubliceerd.

"De commissie komt tot de conclusie dat de AIVD zijn werk goed verricht, maar dat de samenwerking met anderen beter kan en dat de AIVD zijn bevindingen meer kan delen met anderen", meent commissie-voorzitter Havermans.

De AIVD heeft volgens de commissie de neiging om eerst alle informatie in een onderzoek te verzamelen, voordat bijvoorbeeld de politie, het Openbaar Ministerie, de politie of andere departementen worden ge‹nformeerd. Dat is te betreuren, omdat die opsporingsdiensten bijvoorbeeld gerichter en beter maatregelen kunnen treffen tegen terreur, als zij "meer en sneller informatie van de AIVD zouden krijgen".

"Vooral de samenwerking met de politie baart de commissie zorgen", staat in het rapport. "Het grootste knelpunt in deze samenwerking is ook de uitwisseling van informatie."

De AIVD moet tevens het eigen ministerie van Binnenlandse Zaken beter met de beschikbare informatie voeden. Dit is belangrijk voor het departement, omdat daar constant moet worden afgewogen welke bestuurlijke - en beleidsmaatregelen moeten worden genomen. Want ook op de aansturing van de AIVD is het nodige aan te merken, concludeert de commissie-Havermans.

De verwachtingen die politiek, bestuur en politie hebben van wat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) allemaal kan en mag, zijn nu te hoog gespannen. Er is bij hen onvoldoende kennis over de AIVD en dat is voor een deel te wijten aan die dienst zelf, meent de commissie. "Zo is er bijvoorbeeld niet bekend dat de AIVD verschillende toonaangevende (geheime) successen heeft gerealiseerd. Omdat de AIVD te weinig informatie deelt, verliest de AIVD aan legitimiteit in zijn omgeving."

De Commissie Bestuurlijke Evaluatie AIVD noemt de dienst op dit punt "te intern gericht. De AIVD en de verantwoordelijke gezagsdragers doen te weinig om een reëel beeld te schetsen om daarmee de vaak te hoge verwachtingen te be‹nvloeden."

Dat dit lastig is voor een geheime dienst, erkent de commissie. Die legt de verantwoordelijkheid dan ook voor een belangrijk deel bij de minister van Binnenlandse Zaken, waar de dienst onder valt. Die moet de AIVD "expliciet en openlijk" steunen. Daardoor kan hij het vertrouwen in de dienst versterken.

De AIVD beschikt op dit moment over onvoldoende financiën en personeel om alle relevante taken volwaardig te kunnen uitvoeren, meent de commissie-Havermans. De regering heeft inmiddels al toegezegd dat de dienst meer geld en mensen krijgt.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief