Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

VS eisen medewerking Servische autoriteiten

6 dec 04

De Amerikaanse speciale ambassadeur inzake oorlogsmisdaden Richard Prosper heeft maandag in Den Haag bijzonder hard uitgehaald naar de Servische autoriteiten en naar premier Kostunica in het bijzonder. Hij laakte het totale gebrek aan medewerking dat Belgrado in zijn ogen verleent aan het Joegoslavië-Tribunaal.

Hij verweet Servië het werk van het Tribunaal te saboteren waardoor de werkzaamheden met geen mogelijkheid in 2008 afgerond kunnen zijn. Deze houding maakt het waarschijnlijker dat de einddatum waarop het VN-hof zijn werk moet hebben afgerond, verschoven moet worden tot na 2008, aldus Prosper in de wandelgangen van het Tribunaal.

De Amerikaan bezocht maandag het Joegoslavië-Tribunaal om te praten over financiële zaken die onder meer samenhangen met het langer openhouden van het tribunaal. Het hof heeft nu al ernstige tekorten waardoor de rechtsgang in het geding dreigt te komen, waarschuwde de president van het VN-tribunaal onlangs nog.

Door de halsstarrige houding van Belgrado verslechtert de situatie zienderogen, meent Prosper. "Het gaat niet langer alleen om de belangrijkste voortvluchtigen. De situatie is dat punt voorbij. We kunnen niet langer het voeren van binnenlandse processen steunen", aldus de ambassa-deur over de mogelijkheden om 'kleinere vissen' van het tribunaal in Servië zelf te laten berechten.

Reden voor de uitbrander aan het adres van Belgrado is de rapportage die hoofdaanklaagster Carla del Ponte recentelijk gaf aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Prosper noemde het "een van de meest negatieve rapporten" sinds het Tribunaal in 1993 in het leven werd geroepen en sinds het in 1995 operationeel werd.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief