Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Stevige kritiek op integratieplannen Verdonk

13 dec 04

De plannen van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) voor de integratie van allochtonen ontmoeten veel kritiek in de Tweede Kamer. In een debat over de plannen maandag bleek de ontevredenheid niet alleen van de oppositie te komen maar ook bij regeringspartij CDA te leven.

Volgens GroenLinks is de integratie dit kabinet evenveel waard als 5 kilometer snelweg. GroenLinks-Kamerlid Azough had in de voorbereiding op het debat bij andere departementen op de begroting gekeken en ontdekt dat er net zoveel geld beschikbaar is voor "5 kilometer snelweg door een weiland", namelijk de A5 Westrandweg, als voor het hele integratieprobleem. Het gaat om "een magere 270 miljoen euro", aldus Azough.

Een grote meerderheid van de Kamer had eerder al laten weten niets te voelen voor het verkapte gedoogbeleid dat Verdonk volgens die partijen wil voeren bij de inburgeringscursussen. Het CDA sloot zich op dat punt aan bij een belangrijk deel van de oppositie. Die wil niet dat alleen bij bepaalde groepen wordt gecontroleerd of zij wel inburgeren, zoals de plannen van Verdonk suggereren.

VVD-Kamerlid Visser zei maandag dat die partijen fout zitten, want iedereen die inburgerings-plicht heeft, krijgt op zeker moment wel degelijk controle. Alleen pakt het kabinet bepaalde groepen, zoals nieuwkomers, vrouwen die geen werk of uitkering hebben en imams, met voorrang aan.

CDA, PvdA en SP, samen een forse meerderheid, hebben er grote moeite mee dat Verdonk bij de inburgeringsplannen geen rekening houdt met de draagkracht van mensen die onder de inburgeringsplicht vallen. Nu krijgt iedereen evenveel bonus of boete. Verdonk zou beter moeten kijken naar wat deze mensen kunnen missen, vinden CDA, PvdA en SP.

De plannen van Verdonk houden in dat iedereen tot 65 jaar die minder dan acht jaar in Nederland op school is geweest tijdens de leerplichtige leeftijd en geen diploma's heeft, moet inburgeren. Doen die mensen dat niet, dan krijgen ze een boete of geen verblijfsvergunning.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief