Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Ook problemen kiesstelsel aanleiding tot aftreden De Graaf

23 mrt 05

Bij het aftreden van minister De Graaf hebben de politieke moeilijkheden rond het nieuwe kiesstelsel ook een belangrijke rol gespeeld. Dat heeft de afgetreden minister van bestuurlijke vernieuwing geschreven aan premier Balkenende. "Ik heb moeten constateren dat bij de invoering van een nieuw kiestelsel geen perspectief bestaat op voldoende eenstemmigheid en draagvlak binnen de coalitie om tastbaar resultaat te bereiken."

Dat maakte een verder aanblijven als minister weinig zinvol meer, concludeerde De Graaf. "Tegen deze achtergrond had ik onvoldoende mogelijkheden om de belangrijkste doelstellingen die ik bij mijn aantreden had geformuleerd te kunnen realiseren", schrijft hij aan Balkenende.

Dit wierp in De Graafs ogen de vraag op of hij nog "voldoende geloofwaardig en gezagsvol kan functioneren als eerstverantwoordelijke voor bestuurlijke vernieuwing binnen het kabinet".

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief