Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vogelgriep, de stand van zaken

22 okt 05 - Door Jan Reiff, Wim Fortuyn en Marcel Hammink

Kijk of luister naar: Vogelgriep, de stand van zaken

Houders van hobbypluimvee moeten in gebieden waar wilde vogels komen vanaf maandag hun dieren binnenhouden of onder een afdak laten lopen.

Voor commerciële houders van pluimvee geldt die regel al. Een aanscherping van de regels omdat langzamerhand in steeds meer Europese landen de vogelgriep wordt aangetroffen. En daarmee groeit ook de angst, voor het H5N1-virus dat voor mensen gevaarlijk is of voor een mutatie waarbij mensen elkaar kunnen besmetten. Op veel fronten worden maatregelen genomen. Zo speuren vogelliefhebbers in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek naar vogelpoep, om er achter te komen welke routes bepaalde trekvogels kiezen.

In Turkije, Roemenië en Griekenland is recentelijk het voor mensen riskante virus H5N1 aangetroffen. In een aantal andere landen is ook vogelgriep aangetroffen, maar is het onzeker of het om dit voor mensen gevaarlijke virus gaat. Zo wordt in Engeland nog uitgezocht met welk vogelgriepvirus een uit Suriname geïmporteerde papegaai is besmet.

In de studio Ab Osterhaus, hoogleraar virologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Luc Bonneux, epidemioloog bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in Brussel. Bonneux verwijt Nederland en met name Osterhaus dat er teveel paniek gezaaid wordt.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief