Nederland schreeuwt om cultuur!

10-11-2010

Het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV is geïnstalleerd. Volgens het regeerakkoord wordt er 200 miljoen euro bezuinigd op Kunst & Cultuur. Hierbij ligt het accent op de podiumkunsten, omdat erfgoed en bibliotheken moeten worden ontzien – 200 miljoen euro is 55% van het huidige podiumkunsten budget en 32% van de Total Rijksbegroting voor Kunst & Cultuur. Bovendien wordt er nog eens 100 miljoen ingeboekt door een verhoging van het BTW tarief op tickets aan de kassa van 6,5% naar 19%. Dit betekent een prijsverhoging per 2011 van 13% voor alle bezoekers.

In tijden van recessie moet er worden bezuinigd. Echter, deze bezuiniging is buitenproportioneel: de beoogde coalitie wil in totaal 18 miljard bezuinigen, wat 7% is van de totale Rijksbegroting. Op de sector Kunst & Cultuur wordt veel meer bezuinigd. Bovendien levert dit in geld weinig op. De schade in de sector is des te groter.

Op zaterdag 20 november is er een grote landelijke publieksmanifestatie tegen deze draconische maatregelen. Ook u kunt helpen. Bijvoorbeeld door op 20 november om 23.00 uur in Den Haag naar de Kunstwake bij het Torentje (Binnenhof) te komen.

Of door op de website www.stopculturelekaalslag.nl de petitie tegen de onevenredige bezuinigingen te tekenen. Voor meer informatie over de landelijke acties, zie: www.nederlandschreeuwtomcultuur.nl

Op maandag 22 november worden de acties afgesloten met een landelijke manifestatie in de Heineken Music Hall.

Bekijk hier het campagnefilmpje van 'Nederland schreeuwt om cultuur'.