De terreur van de Noormannen

Het Friese handelscentrum Dorestad, mainport van het Frankische Rijk om in moderne termen te spreken, was onder de opvolgers van Karel de Grote doelwit van plunderende Noormannen uit Denemarken.
Op de litho van Willem Steelink uit 1892 ontvangt Karel de Kale in 870 de Noorman Rorik in Nijmegen.
[klik voor vergroting]
Hun eerste aanval op de stad vond plaats in 834; de laatste in 863. De Frankische vorsten stonden machteloos tegenover deze invallen en probeerden de vikingleiders aan zich te binden door hun grote gebieden in leen te geven.

Zo woonde de Noorman Rorik dertig jaar lang op het eiland Wieringen. In 1996 is daar een zilverschat gevonden die van hem afkomstig zou zijn. Rorik en andere Noordse leenmannen van de Franken konden de invallen van hun landgenoten echter niet voorkomen.

Ze kwamen in 879 terug en bezetten onder leiding van Godfried de Noorman een groot gedeelte van het huidige Nederland. De moord op Godfried, in 885, betekende het einde van de Deense heerschappij over Friesland.

Op de litho van Willem Steelink uit 1892 ontvangt Karel de Kale in 870 de Noorman Rorik in Nijmegen. De laatste invallen van de Noormannen vonden plaats in 1006 (Tiel) en 1007 (Utrecht).

Op de kaart een overzicht van de invallen van de Vikingen in de 9de eeuw.

Een overzicht van de invallen van de Vikingen in de 9de eeuw.
[klik voor vergroting]

nationaliteitswet

1892 - De Nationaliteitswet vervangt de Vreemdelingenwet van 1849. In Nederland geboren kinderen van vreemdelingen worden niet meer automatisch Nederlander; vreemdelingen en hun kinderen kunnen dat wel worden door zich te laten naturaliseren.