Zusters en diaconessen

De emancipatie van de rooms-katholieken in de 19de eeuw, en de dadendrang die daarvan het gevolg was, hadden voor de gezondheidszorg in Nederland onverwacht gunstige gevolgen.
De Zusters van het Sint-Jozefziekenhuis te Heerlen aan het einde van de 19de eeuw.
[klik voor vergroting]

Alleen al tussen 1820 en 1840 werden door katholieke geestelijken en leken tien zustercongregaties opgericht die zich toelegden op de verzorging en verpleging van zieken. Vanuit moederhuizen in Maastricht, Heythuizen en Tilburg bijvoorbeeld zwermden de Zusters van de Heilige Carolus Borromeus, de Franciscanessen en de Zusters van Liefde over geheel Nederland uit om overal ziekenhuizen te stichten.

Uiteraard kon dit katholieke offensief niet onbeantwoord blijven. De protestanten reageerden met de oprichting van diaconessenhuizen, waarin liefdezusters met evenveel toewijding en inzet de protestantse zieken begonnen te verplegen.

Op de foto rechtsboven de Zusters van het Sint-Jozefziekenhuis te Heerlen aan het einde van de 19de eeuw.

Op de foto onder diaconessen (met kappen) van het Nijmeegse Wilhelminagasthuis, begin 20ste eeuw.

Diaconessen (met kappen) van het Nijmeegse Wilhelminagasthuis, begin 20ste eeuw.
[klik voor vergroting]

Prinsjesdag

1795 - Vůůr 1795 werd op Prinsjesdag altijd de verjaardag van de stadhouder gevierd. Nu opent op deze dag (de derde dag van september) de koningin het zittingsjaar van de Staten-Generaal na een rijtoer met de Gouden Koets door Den Haag. Op de foto koningin Juliana en Prins Bernard tijdens het voorlezen van de troonrede in de jaren zeventig.