Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Politie Amsterdam wil deel onderzoekstaken NFI overnemen

15 nov 07

Politie Amsterdam wil deel onderzoekstaken NFI overnemen

De politie Amsterdam wil een deel van de forensische onderzoeken die worden gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut in eigen huis gaan uitvoeren.

Dat maakt John Pel, projectleider Forensische Opsporing bekend in NOVA. De huidige procedure is dat forensisch bewijsmateriaal dat is veilig gesteld op een plaats delict van bijvoorbeeld een liquidatie, naar het NFI wordt gebracht voor onderzoek en analyse. Pel:
"We willen graag naar een forensisch service centrum. Omdat je vooral bij dit soort zaken, dan al heel snel met je materiaal aan de gang kan en heel snel daar een profiel hebt. Dat is elementair in een rechercheonderzoek. De eerste 72 uur in dit soort zaken die zijn het allerbelangrijkste. Dus de simpele, relatief simpele dingen, dat levert je tijdwinst op. En met alle respect natuurlijk, als je iets naar het NFI toebrengt, daar brengt heel NL z'n sporen naartoe."

Forensische opsporing wordt een steeds geavanceerder en belangrijker onderdeel van de opsporing. Olivier Dutilh, Chef Bureau Zware Criminaliteit beaamt dit. "U moet zich voorstellen dat men in het verleden blij was als er een vingerafdruk werd aangetroffen. Alls ik zie wat er tegenwoordig met DNA mogelijk is en ook hoe snel dat is gegaan, dat is echt fenomenaal. Dat betekent zelfs dat je in oudere onderzoeken, waar toen wel materiaal is afgenomen maar nog geen onderzoek verricht kon worden, da tegenwoordig dat onderzoek wel gewoon kunnen verrichten en dat leidt echt tot buitengewoon goede resultaten."

Volgens de huidige procedure wordt elk forensisch spoor dat door rechercheurs ter plekke veilig is gesteld voor analyse naar het NFI in Rijswijk gestuurd. De resultaten van het onderzoek van het NFI kunnen soms een paar weken op zich laten wachten. Het kan dan voorkomen dat de recherche afdeling niet verder kan met haar onderzoek, in afwachting van die bevindingen. Dat zou door het zelf doen van een aantal analyses, kunnen worden vermeden.

 

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief