Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kap 'Anne Frankboom' gaat woensdag niet door

20 nov 07

De 'Anne Frankboom' blijft nog even overeind. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten in een kort geding.

De Bomenstichting en een aantal buurtbewoners hadden de zaak aangespannen in een laatste poging de beroemde kastanjeboom, waar Anne Frank vanuit het Achterhuis op uitkeek, te redden. De kap stond gepland voor woensdag omdat de 27 ton zware boom zo ziek is dat er volgens de eigenaar en het stadsdeel Centrum een grote kans bestaat dat hij omvalt.

Rechter J. Bade schorst de kapvergunning tot twee weken nadat het stadsdeel over de bezwaren van de Bomenstichting en de buurtbewoners heeft beslist. Hij acht het niet aannemelijk dat sprake is van een zodanig acuut gevaar dat er geen gelegenheid meer
bestaat om noodmaatregelen te treffen.

De rechter zei er vanuit te gaan dat het mogelijk moet zijn dat de betrokken partijen overeenstemming bereiken over dergelijke maatregelen, zodat onderzoek kan plaatsvinden naar alternatieven om de kastanje te redden. Dat laatste is een wens van de tegenstanders van de kap van de boom.

De bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Centrum moet uiterlijk 1 januari de alternatieve voorstellen binnen hebben over behoud van de boom, besliste de rechter. Uiterlijk twee weken
daarna moeten de bezwaren zijn behandeld. De kastanje blijft in ieder geval dus nog acht weken staan.

Het stadsdeel kreeg van de rechtbank de opdracht gedurende die tijd in ieder geval nog voor de boom te zorgen. Amsterdam-Centrum meldde eerder tijdens de rechtszaak niet langer de zorgplicht te willen dragen. "Het risico dat de stam breekt is onaanvaardbaar hoog", verweerden de juristen van het stadsdeel zich. "De veiligheid van de omwonenden en de omliggende panden kunnen we niet meer garanderen." Rechter J. Bade oordeelde echter na een bezoek aan de paardenkastanje dat dat wel meevalt.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief