Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kabinet komt CDA tegemoet bij aanpak topinkomens

21 nov 07

Onder druk van de Tweede Kamer past het kabinet zijn aanpak van topinkomens aan.

De geplande beperking in 2009 van de aftrek van pensioenpremies voor inkomens boven de 185.000 gaat van tafel en het zwaarder belasten van dure huizen wordt geleidelijk ingevoerd.

Daarmee komen kabinet en coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie hun coalitiegenoot CDA tegemoet, die grote bezwaren had tegen beide maatregelen. Volgens de christendemocraten gaven ze geen gehoor aan de maatschappelijke onrust over excessieve beloningen en zouden ze bovendien schadelijk zijn voor het vestigingsklimaat. In ruil voor het pensioenvoorstel buigt het kabinet zich nu over CDA-wensen als het zwaarder belasten van gouden handdrukken en bonussen.

Tot woensdag wilde het kabinet, daarbij gesteund door PvdA en ChristenUnie, steeds vasthouden aan zijn eigen voorstellen en zouden de CDA-alternatieven hooguit als aanvulling kunnen gelden. Het CDA vond dat onvoldoende.

Sinds binnen de coalitie dinsdagavond overeenstemming werd bereikt over het uitstel van de discussie over versoepeling van het ontslagrecht, kwam de aanpak van topinkomens echter ook in een stroomversnelling.

De onverwachte koerswijziging kwam de coalitie woensdag op flinke kritiek van de oppositie te staan. GroenLinks, SP, D66 en VVD spraken van "koehandel" tussen versoepeling van het ontslagrecht, waar de PvdA mordicus tegen is, en de aanpak van topinkomens. De coalitiepartijen ontkenden dat. Ook minister Wouter Bos (Financiën), die een koppeling tussen de twee 'hoofdpijndossiers' steeds heeft ontkend, werd woensdagavond laat in de Kamer nog ter verantwoording geroepen.

De aanpassing van de kabinetsplannen leidt ertoe dat de verhoging van het eigenwoningforfait voor huizen van meer dan 1 miljoen euro naar 2,35 procent vanaf 2010 uitgesmeerd wordt over zeven jaren. Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) was het met het CDA eens dat een verhoging in een keer een te grote lastenverzwaring zou zijn voor betrokken huiseigenaren. In 2009 verdwijnt wel het nu nog geldende plafond van 1,6 miljoen euro. Voor woningen boven die waarde wordt nu nog een vast maximum betaald.

Woensdag bleek verder dat na bier en sigaretten ook wijn volgend jaar een stuk duurder wordt doordat de accijns met 16 procent omhoog gaat. De opbrengst van 39 miljoen euro willen de coalitiepartijen gebruiken om meer medici geen btw te laten betalen. Het kabinet wilde vanaf volgend jaar alleen medici vrijstellen van btw-heffing die behandelingen doen met een 'therapeutisch doel'. Onder meer sportkeuringen en sommige alternatieve geneeswijzen vallen daardoor buiten de boot.

Ook de prijs van shag gaat volgend jaar nog verder omhoog dan gepland. Dinsdag stelde De Jager al een extra accijnsverhoging van10 cent voor bovenop de al ingeboekte verhoging van 26 cent. Woensdag deden de coalitiepartijen daar nog eens 10 cent per pakje bij. Daarmee komt de prijs voor een pakje shag inclusief btw 54 cent hoger te liggen, naar verwachting op ongeveer 5,80 euro. Dat is ongeveer 0,05 cent lager dan in Duitsland en 0,85 cent hoger dan in België. Het extra geld is onder meer nodig om in de nieuwe belasting op verpakkingen de biokunststofverpakkingen minder zwaar te belasten.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief