Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Overleg met Taliban sleutel voor Afghanistan'

6 dec 07

Een oplossing voor Afghanistan kan alleen in zicht komen als de Afghaanse regering en de coalitiemacht ISAF onderhandelingen aangaan met de de opstandige Taliban.

Bovendien moet er veel meer aandacht komen voor de wederopbouw, waaraan de Afghaanse bevolking zelf moet bijdragen. De ISAF moet dat overlaten aan non-gouvernementele organisaties en zich zelf meer richten op de versterking van het Afghaanse leger en de politie.

Dat waren de voornaamste speerpunten die donderdag naar voren kwamen tijdens een alternatieve hoorzitting over Afghanistan. De linkse oppositiepartijen SP en GroenLinks hadden deze bijeenkomst samen met het comité Troepen Terug uit Afghanistan georganiseerd. Ze vinden dat tijdens de officiële hoorzitting over Afghanistan vrijdag te weinig tegenstanders van ISAF aan bod komen.

Naast D66 schoven op het laatste nippertje ook nog de coalitiepartners PvdA en de ChristenUnie aan bij de hoorzitting. CDA, VVD en PVV bleven weg. De Kamer wil zich informeren over het Aziatische land, dat al dertig wordt geteisterd door geweld en bovendien al eeuwen is verscheurd door tegenstellingen tussen etnische bevolkingsgroepen.

De vijf sprekers hadden ernstige bezwaren tegen de verlenging van de missie in Uruzgan tot eind 2010 zoals het kabinet die voorstelt. Zo miste oud-minister Jan Pronk een juiste politieke strategie en vindt hij dat de Verenigde Naties het voortouw moeten nemen om de onderhandelingen met de Taliban te beginnen. Nederland moet daar via Brussel op aandringen, zei hij.

Volgens directeur Jan Gruiters van IKV Pax Christi is het belangrijk dat de hoofden en harten van de Pathanen (Pashtun) in het noorden van Pakistan worden gewonnen. Vanuit dit buurland trekken steeds nieuwe strijders Afghanistan in.

Journalist Arnold Karskens benadrukte dat de bommen van de Nederlandse militairen tijdens de slag om Chora afgelopen zomer, kwaad bloed hebben gezet bij de bevolking. Volgens hem hebben de Nederlandse militairen, sinds hun komst in 2006 meer verwoest en meer burgerslachtoffers gemaakt dan de Taliban.

Ook directeur Willem van der Put van de hulporganisatie Healthnet, die al sinds 1993 in Afghanistan actief is, meende dat ISAF-militairen onveiligheid aantrekken. ,,Alleen door ontwikkeling te bevorderen, komt er veiligheid. En niet andersom", zei Van der Put. Net als in andere oorlogslanden moet de eerste ontwikkeling gebeuren in onveilige omstandigheden.

Khalil Wedat, coördinator van Samenwerking Nederland-Afghanistan, wees op de enorme verschillen tussen het noorden en zuiden, stammen en drugslords. Het arme zuiden is er volgens hem meer bij gebaat om Afghaanse troepen te vestigen in plaats van coalitiemilitairen van de ISAF.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief