Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Kamer wil pas op de plaats met Oost-Europeanen

11 dec 07

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil pas op de plaats maken met het verder openstellen van de grenzen voor Oost-Europees personeel.


Zowel regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie als de SP en VVD in de oppositie hebben er geen behoefte aan om volgend jaar te bekijken of Roemenen en Bulgaren hier zonder werkvergunning aan de slag kunnen, zoals was gepland.

De partijen gaan dinsdag bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken bepleiten dat eerst huidige problemen door de komst van voornamelijk Polen opgelost moeten worden. Het vorige kabinet heeft bepaald dat inwoners van Roemenië en Bulgarije, die sinds dit jaar lid zijn van de Europese Unie, tot 2009 een werkvergunning nodig hebben om in Nederland te werken.

Dat moet voorlopig zo blijven, aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Zijn collega van de VVD Atzo Nicolaï gaat een stap verder en wil dat de vergunningsplicht vanaf 2009 nog enkele jaren duurt. De vergunningsplicht kan volgens de overgangsregels voor de twee nieuwe EU-lidstaten maximaal duren tot 2013.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) ziet volgens zijn woordvoerder geen aanleiding om af te wijken van de afspraak om in mei 2008 te bekijken of de werkvergunning voor Roemenen en Bulgaren verplicht moet blijven. Hij wijst erop dat in mei een evaluatie van de arbeidsmigratie wordt verwacht.

Bovendien zijn volgens Donner na het volledig openen van de grenzen voor Polen en ander personeel uit Oost-Europese landen die sinds 2004 EU-lid zijn, ook niet meer arbeidsmigranten naar Nederland gekomen dan verwacht.

Maar de Kamer klaagt dat onvoldoende handhavingsmaatregelen zijn genomen. PvdA-Kamerlid
Mariëtte Hamer wil daarom dat Donner meer de regie op zich neemt om bijvoorbeeld problemen met de huisvesting van de Polen op te lossen.

De minister stelt dat hij juist in overleg is met collega Ella Vogelaar (Integratie), gemeenten en werkgevers om overlast door concentratie van Oost-Europeanen in stadswijken en dorpen tegen te gaan. Maar Hamer vreest dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de problemen te veel wordt verdeeld en afgeschoven. Ook moet de Arbeidsinspectie volgens de Kamer meer controleren op illegale arbeid en uitbuiting.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt stelt dat hij bij het openstellen van de grenzen per 1 mei al waarschuwde dat "Nederland niet het huis op orde heeft om grote groepen Polen op te vangen". Momenteel werken circa 100.000 Oost-Europeanen in ons land. "Dat is een groep zo groot als de stad Leiden." Ulenbelt wil dat Donner een campagne gaat steunen van de Poolse regering, die wegens een personeelstekort in eigen land met belastingvoordelen Polen wil teruglokken.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief