Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Advies: nader onderzoek in Enschedese ontuchtzaak

18 dec 07

In de Enschedese ontuchtzaak van eind jaren '90, waarin drie personen met tientallen kinderen ontucht pleegden, moet toch nog onderzoek worden gedaan.

Dat vindt de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS). De 'twijfelcommissie' heeft het Openbaar Ministerie (OM) geadviseerd nader onderzoek te laten doen omdat niet alle informatie in het strafdossier zat.

De top van het OM heeft daarom aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad gevraagd of hij in het rapport van de CEAS aanleiding ziet voor meer onderzoek. Deze adviseur van de Hoge Raad kan eventueel ook om heropening van de zaak vragen.

De zaak die aan de commissie voor afgesloten strafzaken is voorgelegd, is die van Hennie K., één van de drie verdachten. K. kreeg acht jaar cel en tbs. De twee andere veroordeelden zijn
inmiddels niet meer gedetineerd.

De onderzoekers vinden dat informatie buiten het dossier is gebleven, die er wel in had moeten zitten, voor de beeldvorming over de verdachten. Het gaat onder meer om onderzoeksresultaten die justitie niet voor de zaak van belang achtte. Op de vraag of de rechter door deze gegevens tot een andere uitspraak was gekomen, is volgens de CEAS geen stellig antwoord te geven.

Het OM heeft naar aanleiding van het commissierapport aan het eigen wetenschappelijk bureau advies gevraagd over de volledigheid van strafdossiers in het algemeen. Dat advies wil het gebruiken om richtlijnen te maken voor wat wel en niet in een strafdossier hoort te zitten. Het advies wordt komend voorjaar verwacht.

De zaak-Hennie K. is een van drie zaken waarin de CEAS advies uitbracht. In oktober werd het advies in de zaak van de tot levenslang veroordeelde Lucia de B. bekendgemaakt. Ook in die zaak wordt eerst nog nader onderzoek gedaan. De derde zaak is die van Ina P. Die maakte reeds vele malen vergeefs een gang naar de Hoge Raad met herzieningsverzoeken, die telkens werden afgewezen. Zij werd veroordeeld voor moord (in 1987) op een bejaarde vrouw die zij verzorgde.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief