Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring Vereniging Imams Nederland

17 jan 08

Vereniging Imams Nederland staat voor respect en diversiteit. Wij staan achter het gedachtegoed van de multiculturele samenleving.

Wij zetten aan tot wederzijds begrip, tolerantie en respect tegen over een ieder, om zo een hechte en harmonieuze samenleving te waarborgen.

De aanleiding voor deze verklaring vinden wij pijnlijk en confronterend. Vereniging Imams Nederland is gechoqueerd en vindt het betreurenswaardig dat de heer Wilders van plan is een film uit te brengen, waarin hij de Edele Koran beledigt. Deze vertoning moedigt niet aan tot tolerantie in onze samenleving. Integendeel, dit zal de haat en angst in de samenleving alleen maar bevorderen.

Daarom roept Vereniging Imams Nederland op tot het volgende:

1. de heer Wilders af te zien van het uitbrengen van deze film. Deze film zal ongetwijfeld miljoenen moslims over de hele wereld onnodig kwetsen en in het bijzonder de gevoelens van de moslims in Nederland aantasten. Om deze lastering en belediging te voorkomen, nodigen wij de heer Wilders uit om zijn plannen te herzien en te heroverwegen. In onze ogen zal het uitbrengen van deze film tot nog meer negativiteit leiden. Onze vraag aan de heer Wilders luidt dan ook; wat is het beoogde doel voor het realiseren van deze film?

2. de politici en iedere weldenkende in onze samenleving die van belang kunnen zijn in deze kwestie te interveniëren bij de heer Wilders. Tevens kan hij ervan overtuigd worden af te zien van het uitbrengen van deze film, aangezien deze film zowel maatschappelijk als cultureel geen enkel belang dient.

3. de moslimgemeenschap in Nederland, jong en oud, om kalm te blijven en vooral wijsheid en rationaliteit te hanteren in hun doen en laten. Zo zijn er gerechtelijke instanties waar wij als burgers terecht kunnen om ons gelijk te halen indien dat nodig is.

Vereniging Imams Nederland raadt de moslimgemeenschap in Nederland af om negatieve handelingen te begaan. Deze zullen ernstige en schadelijke gevolgen hebben voor onze samenleving, gevolgen waar de heer Wilders aanleiding voor zal zijn en verantwoordelijk voor is. Hij wenst de opinie tegen de moslims te winnen om zo meer stemmen te werven en haat tegen de moslims te zaaien. Dit vraagt van de moslimgemeenschap in Nederland om samen te werken met politici en diverse invloedrijke instanties. Samen kunnen zij de krachten bundelen en ideeën zoals deze tegengaan, om de harmonie binnen de Nederlandse samenleving te continueren en te waarborgen.

Afsluitend hoopt de Vereniging Imams Nederland dat de rationaliteit en wijsheid de overhand zal krijgen, opdat dit tot een goed eind wordt gebracht.

Vereniging Imams Nederland

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief