Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

ProKid Politie spoort probleemkinderen op

7 feb 08

Politiekorpsen in Gelderland hanteren een nieuwe methode om jonge kinderen die op het verkeerde pad dreigen te raken, vroegtijdig op te sporen en te helpen.

De methode, die naam ProKid Politie draagt, maakt op basis van bestaande informatie een schatting van de risico's voor ieder kind. Dat meldt de politie donderdag.

De methode brengt kinderen van 0 tot 12 jaar onder in vier risicocategorieën. In de minst risicovolle categorie vallen kinderen die zelf geen delict pleegden maar daar wel als getuige of slachtoffer bij waren. In de zwaarste categorie vallen kinderen die zich meerdere keren schuldig maakten aan onder meer zedendelicten, brandstichting, geweldpleging en overvallen. De kans op recidive in die hoogste categorie is meer dan 80 procent.

In de politieregio Gelderland-Midden zijn al 3182 kinderen beoordeeld. Daarvan vielen er 107 in de zwaarste categorie. Voor die kinderen regelt Bureau Jeugdzorg acute hulp. De provincie Gelderland heeft daarvoor extra geld vrijgemaakt.

De methode, die in samenwerking met de Nijmeegse Radboud Universiteit is ontwikkeld, kijkt ook naar gedragsindicatoren die volgens wetenschappers tot criminele activiteiten kunnen leiden. Het gaat om onder meer spijbelen, pesten en rondhangen op straat. Ook 12-minners die slachtoffer of getuige waren van seksueel misbruik, lopen meer risico.

Als een 12-minner opduikt in ProKid, kan de politie kijken welke informatie er al bestaat over dat specifieke kind. "We kunnen een naam en gezicht geven aan het kind. De registratie in ProKid vervalt als een 12-minner langer dan een jaar niet in aanraking is geweest met justitie", zegt projectleider Lex Henzen.

De woonomgeving en gezinssituatie van elk kind worden eveneens meegewogen. Henzen: "Als blijkt dat een ouder ook met de politie in aanraking is geweest, kan dat leiden tot indeling in een hogere categorie"

De deelnemende politiekorpsen willen met ProKid voorkomen dat kinderen tussen 0 en 12 afglijden naar een criminele carrière. "veilig opgroeien is in sommige gezinnen een worsteling", aldus Henzen. Van de kinderen in de hoogste risicocategorie is het merendeel afkomstig uit achterstandswijken.

De korpsen zien in ProKid een landelijk doorbraak bij het op het rechte pad houden van kinderen onder detwaalf. Projectleider Henzen merkt op dat doelgroep gelukkig vrij klein is. Ongeveer 98 procent van de 12-minners loopt geen enkel risico. Die kinderen komen niet voor in ProKid."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief