Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring van LAKS: 'definitief einde 1040-uur een feit'

12 feb 08

Zojuist heeft de bijzondere ledenvergadering van de VO-raad een motie van LAKS en BKK aangenomen.

Daarin eist de VO-raad op korte termijn een onderzoek naar een urennorm door een commissie van wijzen. Voordat dit onderzoek is uitgevoerd, kan geen sprake zijn van een Kwaliteitsagenda.

Tot de uitkomst van dit onderzoek zal er een bandbreedte van 890 tot 1040 uur moeten gelden. Met deze beslissing hebben de scholen aangetoond dat niet alleen scholieren, maar ook zij voor kwaliteit gaan.

"We hebben inmiddels de vlag uitgehangen op ons kantoor", aldus een opgetogen Sywert van Lienden. "Dit is het einde van het begin. Nu dit probleem van de baan is, moeten we met z'n allen gaan werken aan goed onderwijs", vervolgt hij. De hoofdrolspelers in het 1040-urenconflict zullen hierin een serieus open houding moeten hebben. Het LAKS verwacht dit ook van hen.

De motie werd ingediend door het platform BKK, een historisch samenwerkingsverband van het LAKS en een groot aantal scholen.Op dit moment staat het hele onderwijsveld als een man recht tegenover Marja van Bijsterveldt. Het is nu aan de politiek om te kiezen: gaan zij voor de waan van één vrouw of voor de realiteit die leerlingen, leraren, ouders en scholen dag op dag ervaren?

Actievoeren voor echte problemen heeft zin, de novemberacties van meer dan 100.000 scholieren hebben hun effect gehad. Zonder de hulp van al deze scholieren was de urgentie van het 1040-urenprobleem nooit zo duidelijk zichtbaar geworden.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief