Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Gronings spookdorp van de kaart

26 feb 08

Het Groningse spookdorp Ganzedijk wordt waarschijnlijk helemaal met de grond gelijkgemaakt.

Alle zestig huur- en koopwoningen in Ganzedijk vallen dan ten prooi aan de slopershamer. De bewoners zijn fel tegen de plannen en zijn bezig met een tegenvoorstel.

Volgens de gemeente Reiderland, waar het gehucht onder valt, is er geen toekomst meer voor het dorp dat al jaren kampt met ernstige leegstand. "Het beste is om Ganzedijk als samenleving te laten eindigen en terug te geven aan de natuur", zei wethouder Ruud Hietbrink dinsdag.

De plannen het volledige dorp tegen de vlakte te gooien, zijn afkomstig van de Koöperatieve Architectenwerkplaats in Groningen die in opdracht van de gemeente Reiderland onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van het dorp. Volgens de onderzoekers is er voor het verpauperde dorp maar een oplossing: de slopershamer.

Volgens Hietbrink is de kans groot dat het advies overgenomen wordt, maar kleven er nog wel wat haken en ogen aan. Vooral het bijkomende kostenplaatje vormt volgens hem een probleem. "Ongeveer de helft van de zestig woningen in Ganzedijk is particulier bezit. Dat betekent dat deze mensen moeten worden uitgekocht en daarvoor hebben we vooralsnog geen geld", zei hij.

De sloop wordt in stappen uitgevoerd, zegt Hietbrink. Het zal volgens hem zeker enkele jaren duren voordat het hele dorp tegen de vlakte is. De kans dat er dan opnieuw huizen worden gebouwd, noemt hij uitgesloten. "Het gebied wordt bestemd voor de landbouw of de natuur."

De bewoners van het dorp, die maandag van de plannen op de hoogte zijn gebracht, hebben woedend gereageerd. "De schok is enorm", zegt Leo de Raad, voorzitter van de in allerijl opgerichte bewonerscommissie. "Dit dorp is één grote familie; het nieuws is ingeslagen als een bom." De commissie wil dan ook alles in het werk stellen om sloop te voorkomen en is druk bezig met een tegenvoorstel. "Ik weiger me te laten uitkopen", zegt dorpeling Fenna Freij, die al 27 jaar in een koopwoning in Ganzedijk woont. "Mijn twee kinderen zijn in dit dorp opgegroeid. Wat er ook gebeurt, mij krijgen ze niet weg."

Ganzedijk kreeg in 2000 nog landelijke bekendheid toen in het dorp de stoffelijke resten van Hannelore Klinkhamer-Godfrion werden opgegraven. De vrouw bleek te zijn vermoord door haar man Richard Klinkhamer, die daarover later het boek 'Woensdag Gehaktdag' schreef.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief