Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

180 ambtelijke delegaties naar de Antillen

3 mrt 08

In 2007 vertrok er iedere twee dagen een ambtelijke delegatie vanuit Den Haag naar de Antillen. Het gaat om 180 delegaties van elf verschillende ministeries.

Niemand in Den Haag bleek te weten vanuit welk ministerie, op welk moment en waarom er werd gereisd. Het duurde ruim drie maanden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een volledige lijst had verzameld.

Alle ambtenaren reizen business class naar de Antillen, zoals dat geldt voor alle intercontinentale vluchten. De delegaties bestaan uit minimaal één persoon en maximaal acht personen. Volgens berekeningen van NOVA kost een reis minimaal 5000 euro en maximaal 42.000 euro.

De doelstellingen van de reizen die op de lijst staan vermeld, zijn onder andere kennismaking, oriëntatie, overleg met ministers, wetgevingsoverleg, bilaterale samenwerking en deelname aan allerlei werkgroepen over bijvoorbeeld drugs, financiën en boedelscheiding.

Op de lijst staan alleen de reizen van rijksambtenaren naar de Antillen. Bezoeken aan de Antillen van lokale bestuurders en ambtenaren zijn - net als delegaties van Tweede Kamerleden - niet meegeteld.

Naast de 180 ambtelijke delegaties die in 2007 naar de Antillen reisden, waren er in hetzelfde jaar ook 181 Nederlanders voor een jaar of langer gestationeerd op één van de eilanden. Het gaat daarbij onder andere om rechters, officieren van justitie, politiemensen en belastingadviseurs.

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief