Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

SP wil opheldering over schaden klokkenluiders

5 mrt 08

De SP-fractie in de Tweede Kamer eist een reactie van minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) op onderzoek waaruit blijkt dat de overheid eigen misstanden zou verdoezelen.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak wil het rapport van studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ook bespreken met collega-Kamerleden van andere partijen.

De SP kreeg recent een Kamermeerderheid achter een verzoek om klokkenluiders financieel te steunen. Ter Horst werd opgeroepen daartoe een klokkenluidersfonds op te richten, maar zij heeft die motie terzijde geschoven. "Het gemak waarmee de minister die oproep naast zich neer heeft gelegd, laat zien dat zij het probleem niet serieus neemt", constateerde Van Raak.

Uit het onderzoek komt naar voren dat bewindslieden, ambtenaren en andere overheidsdienaren hun bevoegdheden misbruiken om misstanden onder het tapijt te vegen. "Er komen steeds nieuwe signalen dat we verkeerd met klokkenluiders omgaan, die kan de minister niet blijven negeren", vindt de SP. "We moeten klokkenluiders niet blijven bejegenen als vijanden." Van Raak vindt dat de minister haar beurt voorbij heeft laten gaan. ,,De Kamer is nu aan zet."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief