Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Tevreden kabinet blijft waakzaam na film Wilders

28 mrt 08

Het kabinet is blij met de eerste bemoedigende reacties van moslims op de anti-Koranfilm Fitna van Geert Wilders, maar waarschuwt dat nog moet blijken of het rustig blijft.

"Soms is er pas na maanden zicht op de werkelijke consequenties", aldus premier Jan Peter Balkenende vrijdag na afloop van de ministerraad. Enkele weken geleden sprak hij nog over een "crisissituatie". Of die nu voorbij is, zal volgens hem nog moeten blijken. Hij wees kritiek van de hand als zou het kabinet de mogelijke gevolgen van de film hebben overdreven. "Het is juist goed dat we buitengewoon alert zijn geweest." Het kabinet heeft in binnen- en buitenland steeds nadrukkelijk uitgedragen dat de mening van Wilders niet het standpunt van Nederland is. Daarnaast waarschuwde Balkenende op de mogelijkheid dat de film tot geweld van moslimextremisten zou kunnen leiden.

Volgens Wilders zou Balkenende zich "dood moeten schamen" over alles wat hij de afgelopen tijd heeft gezegd over de film. Moslims stellen zich in zijn ogen een stuk verantwoordelijker op dan de premier. "Wat dat betreft hulde aan de moslims." Balkenende kaatste daarop terug dat dit compliment van Wilders een "ontkrachting van zijn eigen film" is. Een dag na publicatie van de film via internet bleken vrijwel alle CDA-bewindslieden om verschillende redenen Fitna nog niet te hebben bekeken. Ministers van PvdA en ChristenUnie hadden dat wel allemaal gedaan.

Vrijdagochtend vroeg spraken de ministers Ella Vogelaar (Integratie) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) met verscheidene religieuze, levensbeschouwelijke en minderhedenorganisaties. Fouad Sidali, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen in Nederland, noemde het overleg "een van de positieve uitwerkingen van Fitna", omdat de mensen die écht met elkaar willen samenleven, elkaar in deze tijd heel snel zouden weten te vinden. De Vereniging van Imams zei het vrijdaggebed te gebruiken om moskeegangers aan te geven de rust te bewaren.

Het Landelijk Beraad Marokkanen in Nederland overweegt juridische stappen tegen Wilders. "De boodschap van Wilders is dat de islam erop uit is om de westerse beschaving te vernietigen. En dat wij als moslims erop uit zijn de Nederlandse samenleving te vernietigen. Zijn boodschap is niet alleen angstwekkend, maar ook haatzaaiend", zei voorzitter Mohammed Rabbae. Zijn organisatie heeft contact gezocht met religieuze leiders in onder meer het Midden-Oosten en Iran om ze erop te wijzen "kalm en verantwoordelijk te reageren". "Een aanval op Nederland is een aanval op ons." De Nederlandse Moslimraad vindt de publicatie van Fitna ,,een zorgelijke ontwikkeling". In een kort geding vroeg de Nederlandse Islamitische Federatie (NIF) vrijdag aan de voorzieningenrechter in Rotterdam om de uitspraken van Wilders aan banden te leggen. De uitspraak is over anderhalve week.

Kabinetsleden toonden zich stuk voor stuk tevreden over de gematigde reacties van moslims in Nederland. Balkenende sprak over een "waardige" manier. Het kabinet is volgens hem "trots" op mensen die op deze manier inspelen op de film. De eerste 24 uur na publicatie van de film verliepen in ons land zonder incidenten. Ook bij de Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan is het vooralsnog rustig. De Tweede Kamer debatteert dinsdag met Balkenende over de verklaring die hij donderdag kort na verschijning van de film aflegde. Coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie willen het debat omdat er volgens hen, gezien de ervaringen met de Deense cartooncrisis, alle reden is om maximaal alert te blijven. Ook willen ze dan met Wilders in debat.

Bron: ANP

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief