Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Vergiftigde' baby vormde essentieel bewijs

2 apr 08

De veronderstelde vergiftiging van baby A. vormde voor het gerechtshof in Den Haag in 2004 een van de belangrijkste redenen om Lucia de B. tot levenslang te veroordelen.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad G. Knigge betwijfelt nu of het kindje wel door een overdosis van het hartmedicijn digoxine is omgekomen.

In het plotselinge en onverklaarbare overlijden van de zes maanden oude baby A., in september 2001, zagen de drie rechters van het hof het duidelijkst de hand van De B. Deze zaak was dan ook een van de twee gevallen die het gerechtshof als 'locomotieven' inzette voor de bewezenverklaring van in totaal zeven moorden en drie pogingen tot moord. In de andere zaken was het bewijs minder sterk.

De Haagse verpleegkundige zou de baby, die onder meer aan een hartkwaal leed, een dodelijke overdosis digoxine hebben toegediend. Een deskundige die adviseur Knigge van de Hoge Raad nog eens naar de zaak heeft laten kijken, heeft geconcludeerd dat de concentratie van het medicijn niet hoog genoeg was om van een vergiftiging te spreken.

Mogelijk komen daarmee ook andere veroordelingen op losse schroeven te staan. Dat is echter niet zeker, want als de Hoge raad akkoord gaat met herziening van de zaak, moet een ander gerechtshof opnieuw de zaak behandelen.

Nog niet al het onderzoek dat de advocaat-generaal heeft laten doen, is afgerond. Maar hij heeft nu al om tijdelijke vrijlating van Lucia de B. gevraagd, omdat het hof in Den Haag de veroordeling grotendeels aan de zaak rond baby A. heeft opgehangen. De advocaat-generaal schrijft in zijn rapport dat hij "ernstige reden" heeft om "aan de juistheid van de veroordeling te twijfelen".

Knigge wijst erop dat het om een voorlopige beslissing gaat. Maar de enige reden waarom het niet tot herziening zou komen is volgens hem als het onderzoek uitwijst dat de baby zonder twijfel kort voor haar dood een forse dosis digoxine heeft gehad die tot een acute hartstilstand kon leiden. Alleen een vermoeden daarvan is niet genoeg de zaak gesloten te laten.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief