Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verdonk op bres voor Nederlands karakter

3 apr 08

Rita Verdonk gaat zich inzetten voor het behoud van het Nederlandse karakter.

Er moet een einde komen aan de 'weg-met-ons-stroming' die Nederlanders wil wijsmaken dat onze cultuur niet bestaat en dat onze normen en waarden minderwaardig zijn aan die van andere culturen.

Verdonk heeft dat donderdagavond in Amsterdam gezegd bij de presentatie van haar politieke beweging Trots op Nederland. Volgens de politica staan de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst onder druk. Ook worden Nederlanders steeds maar van discriminatie beschuldigd. Verdonk verzet zich ertegen "dat wij Nederlanders steeds maar moeten opschuiven en ons moeten aanpassen aan nieuwe culturen. Daarvan zeg ik: genoeg! Er zijn grenzen. Als wij onze Nederlandse cultuur laten verdwijnen, verdwijnen ook onze waarden en vrijheden."

Verdonk maakt zich ook zorgen over de afstand tussen politiek en burgers. Politici behandelen burgers als "potentiële criminelen" en beperken hun handelen door "duizenden wetten, regels en verdragen. En dat terwijl de echte criminelen vrij rondlopen."

Ook over de "vastlopende overheid" maakt Verdonk zich ongerust. Belangengroepen kunnen volgens haar grote projecten tientallen jaren tegenhouden door een veelheid van regel en wetten.

Verdonk wil de bureaucratie drastisch verminderen. De wetten en regels die wel zijn afgesproken, moeten wel worden gehandhaafd. En het belang van Nederland moet in het beleid weer voorop worden gesteld, zowel in binnen- als buitenland.

Verdonk noemde acht thema's waar echte problemen zijn die moeten worden aangepakt: onderwijs, integratie, regelgeving, veiligheid, immigratie, files, zorg en ontwikkelingssamenwerking.

Ze wil onder meer spijbelen en schooluitval keihard aanpakken, de Tweede Kamer terugbrengen van 150 naar 75 leden, de provincies afschaffen, allochtonen die hier al langer wonen alsnog verplichten Nederlands te leren en minimumstraffen invoeren voor criminelen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief