Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Fractieleider Hamer: PvdA sociaal gezicht terug

22 apr 08

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft dinsdag Mariėtte Hamer gekozen als haar nieuwe voorzitter. Ze versloeg haar tegenstrever Diederik Samsom.

De opvolgster van Jacques Tichelaar wil de partij een duidelijker sociaal gezicht geven. ,,Ik ga voor die partij, altijd, overal en onder alle omstandigheden", zei de nieuwe fractievoorzitter kort na haar verkiezing. ,,Ik ben iemand die ongelooflijk veel hart heeft voor de partij." Ze verving de zieke Tichelaar in de afgelopen maanden al.

Hamer wil het sociale gezicht van de PvdA terugbrengen met een permanente campagne, ,,zodat iedereen weer weet waar de partij voor staat". Daarnaast vindt ze dat de PvdA meer aandacht moet schenken aan personen en minder aan partijstructuren. ,,Vanaf nu investeren we nog alleen in mensen." De nieuwe fractievoorzitter hoopt dat haar fractie met deze aanpak opklimt in de peilingen. Volgens de meest recente peiling van Maurice de Hond verliest de PvdA-fractie elf zetels als er nu verkiezingen zouden zijn. Dat zou de sociaaldemocraten op 22 zetels brengen.

Hamer denkt dat het zetelverlies komt door de onzekerheid bij veel burgers, die zich zorgen maken dat hun kinderen het minder goed zullen krijgen dan zijzelf. Om de weggelopen kiezers terug te winnen, wil Hamer proberen hen weer vertrouwen in de toekomst te bezorgen. Dat kan door veel aandacht voor kinderen en scholing. Ook koopkracht voor de laagstbetaalden is voor haar belangrijk. ,,Aan de onderkant mogen geen problemen ontstaan."

De leden van de 33-koppige fractie kozen hun nieuwe voorzitter dinsdagochtend in een geheime stemming. Volgens de gewoonte van de PvdA wordt de precieze uitslag niet bekendgemaakt. Hamer zei na de stemming dat zij het gevoel heeft dat ze een heel groot draagvlak heeft binnen haar fractie. ,,Ik zag overal blije gezichten."

De PvdA zocht een nieuwe fractieleider omdat Jacques Tichelaar wegens gezondheidsredenen terugtreedt. Hij gaat verder als gewoon Tweede Kamerlid. Het is nog niet duidelijk of Samsom de functie van vicefractievoorzitter krijgt toebedeeld. Dat wordt volgende maand bekend. ,,Ik vind Diederik een heel goede kandidaat. Hij is een van mijn allerbeste collega's", zei Hamer.

Hamer zegt geen koerswijziging te zullen doorvoeren ten opzichte van Tichelaar. Maar diens aankondiging om 'de randen van het regeerakkoord op te zoeken' neemt ze niet over. ,,Ik ga het hart van het regeerakkoord opzoeken."

PvdA-leider en minister van Financiën Wouter Bos is blij met de keuze voor Hamer. Volgens hem heeft ze de afgelopen periode bewezen deze klus aan te kunnen. Bos kijkt uit naar de samenwerking, liet hij weten.

Diederik Samsom maakte duidelijk dat hij geen problemen heeft met zijn nederlaag: ,,De fractie heeft gekozen voor iemand die het de afgelopen maanden goed heeft gedaan. Ik kan in al mijn teleurstelling oprecht zeggen dat dit een goede keuze is."

Partijvoorzitter Lilianne Ploumen, die het fractieberaad bijwoonde, toonde zich tevreden met de keuze voor Hamer. Ze verwacht dat Hamer het ,,scherpe linkse profiel" verder kan vormgeven. Ploumen zegt bij de verkiezing geen enkele indicatie te hebben gekregen dat er geen breed draagvlak zou zijn voor Hamer.

De coalitiepartners CDA en ChristenUnie zeiden in een eerste reactie uit te kijken naar de samenwerking met Hamer, die volgens hen de afgelopen maanden al prettig verliep.

(Bron: ANP)


 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief