Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

'Werkgevers aanslaan voor kosten kinderopvang'

14 mei 08

De vakcentrale FNV vindt dat niet de ouders, maar de werkgevers moeten opdraaien voor de stijgende kosten van kinderopvang.

Dat blijkt uit een brief die FNV-voorzitter Agnes Jongerius naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

"Het zou verkeerd zijn om de gestegen kosten van de kinderopvang nu weer af te wentelen op de ouders", aldus Jongerius. "Werkgevers zijn de afgelopen jaren minder gaan betalen. Het is niet meer dan eerlijk dat zij nu extra worden aangeslagen voor de overschrijding van het budget."

Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over het voornemen van het kabinet om de vergoedingen voor kinderopvang te versoberen.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat Jongerius voor haar beurt praat. Zij gaat voorbij aan de afspraken die kabinet, werkgevers en werknemersorganisaties tijdens het voorjaarsoverleg hebben gemaakt, aldus een woordvoerder van de organisatie. Eerst zouden oorzaak en achtergrond van de overschrijding worden geïnventariseerd. Dan zou worden gekeken naar oplossingen..

"Dat de kosten van de kinderopvang nu stijgen is alleen maar een goed teken", vindt de FNV-topvrouw. "Het laat zien dat ouders en kinderen er steeds meer gebruik van maken. En dat was precies de bedoeling".

De vakcentrale wijst erop dat in de afgelopen twee jaar 200.000 vrouwen extra zijn gaan werken. "Dat levert de schatkist extra belasting op. Het is een beetje vreemd dat deze inkomsten niet worden meegeteld", aldus Jongerius.

Haar organisatie is tegen "elke verslechtering" van de bestaande regeling voor kinderopvang. "De overheid zou wel erg onbetrouwbaar zijn, als ze weer gaat snijden in de toegankelijkheid en betaalbaarheid."

De FNV wijst er verder op dat drie jaar geleden in de wet is vastgelegd dat de werkgevers een derde zouden betalen van de kosten van kinderopvang. "In de praktijk zijn ze een stuk minder kwijt, namelijk zo'n 22 procent", becijfert de FNV.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief