Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Balkenende looft Van Agt om normen en waarden

19 mei 08

Voormalig premier Dries van Agt was de eerste die pleitte voor het herstel van normen en waarden. Zijn boodschap is tegenwoordig nog steeds actueel.

Met deze woorden overhandigde minister-president Jan Peter Balkenende maandag in het Catshuis in Den Haag aan Van Agt diens biografie. Hij was volgens Balkenende de "eerste man die zich publiekelijk zorgen maakte over het guurder worden van het maatschappelijk klimaat."

De premier kenschetste zijn voorganger als de belhamel van het Binnenhof, wat behalve deugniet ook 'de eerste' of 'de leider' betekent.

Van Agt zei in zijn dankwoord dat het tijd is voor "een renovatie van normen en waarden". Als voorbeeld van "verloedering" noemde hij "dat schrikbarend veel mensen zich verlustigen aan vuige programma's op de televisie".

Volksdansen om de mesthoop, aldus Van Agt. Hij zei dat Balkenende zich naar vermogen inspant om het tij te keren. Van Agt wil hem daarbij van harte steunen.

De voormalig minister-president stoort zich niet alleen aan cabaretiers, maar ook aan uitzendingen van commerciële omroepen. "Het heeft een beroerd niveau", aldus Van Agt. Hij zei zich wel eens te schamen burger te zijn van een land, waar dit kan worden uitgezonden. Hij betitelde zijn biografie als een "kloek boek". ",Het is niet geautoriseerd, dus betrouwbaar."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief