Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Rekenkamer hekelt verkooppraatjes kabinet

21 mei 08

De Algemene Rekenkamer heeft forse kritiek op de manier waarop het kabinet zijn beleid probeert te verkopen.

De doelstellingen zijn te vaag geformuleerd, zodat niet is na te gaan of de maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of het geld goed wordt besteed.

De Rekenkamer schrijft dat in een woensdag gepresenteerd rapport over het kabinetsprogramma 'Samen werken, samen leven.' "Het kabinet trekt een tamelijk grote broek aan", vindt Rekenkamerlid Gerrit de Jong. "Er bestaat een zekere asymmetrie tussen de verkoopinformatie en de after sales service." De Jong spreekt van "retoriek" waardoor je "op het verkeerde been gezet wordt".

Het Rekenkamer-rapport maakt deel uit van de reeks onderzoeken die het adviesorgaan jaarlijks doet voor Verantwoordingsdag, de terugblik op het kabinetsbeleid van het voorafgaande jaar.

De Rekenkamer richt dit jaar opnieuw haar pijlen vooral op het ministerie van Defensie en de belastingdienst. Defensie heeft al jaren onvoldoende zicht op de hoeveelheid wapens en munitie waarover de krijgsmacht beschikt. Als de situatie volgend jaar nog niet is verbeterd, gaat de Rekenkamer bezwaar maken tegen het gevoerde beleid bij Defensie. Dat is het zwaarste middel waarover ze beschikt. Bij de belastingdienst geven de problemen met de toeslagen voor bijvoorbeeld zorg en kinderopvang nog steeds reden tot zorg.

Verantwoordingsdag heeft dit jaar een nieuwe opzet gekregen, nadat de Tweede Kamer vorig jaar klaagde dat de nadruk te veel op de cijfers en de details lag en te weinig op de politieke hoofdlijnen. Om hieraan tegemoet te komen heeft premier Jan Peter Balkenende nu een speciale Verantwoordingsbrief naar de Kamer gestuurd, waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar.

Volgens de premier begint het beleid van het vorig jaar februari aangetreden kabinet vruchten af te werpen. Zo is er meer geld voor het bestrijden van de files en het verbeteren van het openbaar vervoer, zijn er meer agenten bijgekomen en daalt de regeldruk voor burgers en bedrijven.

De premier verbloemt niet dat er ook problemen zijn, bijvoorbeeld bij het opknappen van probleemwijken of bij het aan de slag helpen van mensen die weinig kans maken op een baan.

Niettemin begrijpt de premier niet goed waarom veel burgers zo klagen over het kabinetsbeleid en waarom het vertrouwen in het kabinet zo laag is. Nederland heeft een te negatief zelfbeeld, zei hij in een toelichting op zijn brief. Met cynisme en negativisme kom je geen stap verder, waarschuwde Balkenende.

De regeringsfracties in de Tweede Kamer reageerden overwegend positief op de Rekenkamer-stukken en de financiële jaarverslagen van de departementen over 2007, die vorige week al openbaar werden. CDA-leider Pieter van Geel is tevreden over de economische prestaties, maar vindt wel dat de regeldruk voor ondernemers nog verder omlaag mag. Zijn PvdA-collega Mariëtte Hamer constateert dat de "neoliberale koers" van de vorige kabinetten-Balkenende voorbij is en dat het beleid socialer is geworden. Volgens fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie heeft het kabinet "een goed begin" gemaakt.

VVD-leider Mark Rutte heeft daarentegen geen goed woord over voor de Verantwoordingsbrief van Balkenende. Hij spreekt van een onleesbaar stuk "met nul oplossingen" en verwijt Balkenende een gebrek aan daadkracht. SP-leider Jan Marijnissen vindt de jaarverslagen van de ministeries "propaganda". De Kamer debatteert donderdag over Verantwoordingsdag.

Bron: ANP

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief