Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Persverklaring Weidevogelschool

23 mei 08

Het bestuur en de directie vinden nadrukkelijk dat de school een uitnodigende en veilige plek voor kinderen moet zijn.

Er zijn discriminerende opmerkingen gemaakt door kinderen en ouders, de aanpak hiervan in de klas was niet optimaal en ook de communicatie hierover binnen de school ging niet zoals we het wilden.

We betreuren dit voorval en vinden we het spijtig dat de ouders hun kinderen van de Weidevogel hebben gehaald. We hebben in goed overleg met de ouders plaatsing op een andere openbare basisschool binnen ons bestuur kunnen realiseren.

Er is naar aanleiding van de gebeurtenis intensief contact met de school geweest. De school voert actief beleid op het gebied van diversiteit en omgaan met verschillen. Uiteraard grijpt het bestuur deze gebeurtenis als leermoment aan om het beleid aan te scherpen door:
- nog meer aandacht voor communicatie met ouders;
- nog meer aandacht voor verschillen tussen kinderen.

Robert Smid
Algemeen Directeur
Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief