Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bussemaker trekt brief over embryoselectie in

30 mei 08

Uitbreiding van de selectie van embryo's op ernstige erfelijke ziektes zit er voorlopig niet in. Het kabinet haalde voorlopig een streep door het voornemen van staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) om dit mogelijk te maken.

De brief aan de Tweede Kamer waarin de staatssecretaris deze week aankondigde dat er bij reageerbuisbevruchting op meer ziektes gescreend kan worden, zal ze intrekken. Nu mag bekeken worden of embryo's een gen bevatten dat zeker tot een ziekte leidt. Bussemaker wilde dit uitbreiden met ziektes waarbij dit niet zo is, maar de kans toch bijna even groot is.

De PvdA-staatssecretaris had dit voornemen niet overlegd met coalitiepartners CDA en ChristenUnie had omdat het slechts zou gaan om een technische wijziging binnen een bestaande methode. Vooral ChristenUnie-vicepremier André Rouvoet kwam daartegen in het geweer. Zijn partij is fel gekant tegen de selectie van embryo's op ernstige aandoeningen. Hij eiste dat het voornemen van tafel ging en dat het kabinet zich er alsnog over zou buigen.

Minister-president Jan Peter Balkenende viel hem daarin bij. Hij stelde dat een gevoelig onderwerp als embryoselectie door het kabinet besproken zal moeten worden. Dit zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Inhoudelijk wilde de premier niet vooruitlopen op de afloop van die discussie. Ook wilde hij niet kwijt of er dan een nieuwe brief over het onderwerp komt.

De Tweede Kamer wil volgende week in een spoeddebat alsnog horen wat het kabinet vindt van preïmplantatie genetische diagnostiek (pgd), zoals de methode van embryoselectie heet. De VVD zegt dat mensen met erfelijke ziektes nu niet meer weten waar ze aan toe zijn. De liberalen omschrijven de gang van zaken als "bizarre capriolen van een kabinet dat intern verdeeld is".

Fractievoorzitter Femke Halsema spreekt van "amateuristisch geruzie over de rug van vrouwen met een ernstige ziekte." Ze vindt het "vrij stuitend" dat de ethische opvattingen van de ChristenUnie op dit onderwerp uitgevochten worden.

D66-leider Alexander Pechtold vindt het onbegrijpelijk dat CDA en ChristenUnie de PvdA hebben omgepraat terug te komen op bredere embryoselectie. Hij zal dan ook geen genoegen nemen met een nieuwe brief waarin iets totaal anders staat.

Coalitiepartijen CDA en PvdA vinden een spoeddebat niet nodig. De PvdA is "een beetje teleurgesteld", maar heeft er wel begrip voor dat de kwestie bij sommige partijen gevoelig ligt en meer tijd vergt. Maar het moet niet te lang duren, stelt Tweede Kamerlid Khadija Arib. "Ik vind dat vrouwen die al heel lang wachten op deze mogelijkheid het recht hebben om te weten waar ze aan toe zijn." Zij staat nog steeds achter het voorstel van partijgenote Bussemaker.

Het CDA noemde de gang van zaken over de brief eerder "niet chic" maar vindt dat de kwestie nu door het kabinet netjes is afgedaan en wil eerst de nieuwe brief van Bussemaker afwachten.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief