Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Klachten van de NMO grotendeels ongegrond verklaard

2 jun 08

De hoofdredactie van NOVA noemt de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek naar aanleiding van een klacht van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) onbegrijpelijk, onlogisch en onsamenhangend.

In twee uitzendingen van NOVA werd aandacht besteed aan een conservatieve machtsovername bij de NMO. De Raad heeft twee onderdelen van de klacht die de NMO daarover indiende ongegrond verklaard. De Raad is van oordeel dat NOVA niet onjuist en evenmin tendentieus heeft bericht over de machtsovername bij de NMO. Verder heeft NOVA volgens de Raad op juiste wijze hoor en wederhoor toegepast.

In het derde onderdeel klaagt de NMO erover dat NOVA zou beweren dat de radicalisering bij de NMO zodanige invloed heeft op de programmering van de NMO, dat daarin geen ruimte meer is voor liberale programma's. Dit onderdeel van de klacht heeft de Raad voor de Journalistiek gegrond verklaard.

De Raad verwijt NOVA dat de bewuste reportage gebaseerd was op de "feiten en beweringen zoals deze door één van de partijen gepresenteerd worden. In deze gevallen mag de betrouwbaarheid van één bron als brenger van objectieve feiten niet zonder meer worden aangenomen" (fragment uitspraak).

NOVA-hoofdredacteur Carel Kuyl: "Het bewuste gedeelte van de reportage was niet op één, maar op zes verschillende bronnen gebaseerd. Juist omdat ook wij vinden dat je in zo'n geval niet op één verhaal mag afgaan. Bovendien hebben wij de NMO bij voortduring de mogelijkheid tot wederhoor geboden. De NMO maakte van dat aanbod geen gebruik. Dat heeft de Raad ook vastgesteld. Maar omdat de NMO wederhoor weigerde, krijgen wij nu het verwijt dat het een eenzijdig verhaal was. Dat is bizar".

Deze redenering van de Raad kan volgens hoofdredacteur Kuyl verregaande consequenties hebben voor de journalistiek. "Dit beloont iedereen die geen reactie wil geven op vragen van journalisten. Het principe van hoor- en wederhoor wordt hiermee door de Raad voor de Journalistiek van binnenuit uitgehold. Dat is buitengewoon ernstig."

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief