Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bussemaker vraagt ziekenhuis om pas op de plaats

3 jun 08

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) heeft het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) gevraagd geen "onomkeerbare stappen" te zetten bij de uitbreiding van selectie van embryo's.

Dat zei de bewindsvrouw dinsdag in een reactie op het voornemen van het ziekenhuis toch op meer ziekten te gaan screenen bij embryo's die ontstaan bij reageerbuisbevruchting.

Bussemaker moest een brief aan de Tweede Kamer waarin ze dit ook bepleitte vorige week intrekken. Dat besloot het kabinet nadat de ChristenUnie in het geweer was gekomen tegen dit voornemen.

Bussemaker wees erop dat het AZM volgens een besluit uit 2003 de techniek van screening van embryo's op erfelijke ziekten mag uitbreiden. Maar ze voegde eraan toe dat het ziekenhuis daar de afgelopen twee jaar niet toe was overgegaan omdat het ernaar uitzag dat er een verbod zou komen.

Volgens Joep Geraedts, hoofd van de afdeling klinische genetica van het AZM, kan het ziekenhuis gewoon doorgaan met de voorbereiding van de ruimere toepassing van de diagnostiek zonder dat er onomkeerbare stappen worden genomen. Dat zou pas het geval zijn, als deze voor het eerst gebruikt wordt. Op zijn vroegst zou dat pas in het najaar het geval zijn.

Geraedts stelt dat er niet veel verschil bestaat tussen de ziekten waarop zijn ziekenhuis nu al embryo's kan screenen en de aandoeningen waarvoor hij nu wil gaan testen. Met het doorzetten van de uitbreiding van de techniek wil het AZM ook een signaal afgeven dat de politiek snel helderheid moet scheppen. "Dat is in het belang van de patiënt." Vijf vrouwen wachten nu op de screening in het AZM.

Toenmalig staatssecretaris Clémence Ross had de Kamer in 2006 laten weten dat ze niet voelde voor de screening op ziektes waarvan niet met zekerheid vaststond dat die zich ook zouden gaan voordoen. Dan zou er te veel sprake zijn van een ,,toevalstreffer" als er een embryo vernietigd zou worden dat een afwijkend gen bevat. Haar standpunt was tot nu toe echter niet in nieuwe regels vastgelegd. Hierdoor heeft het AZM ruimte om de embryoselectie uit te breiden.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief