Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bussemaker erkent verkeerde inschatting

5 jun 08

Staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) erkent dat ze haar brief over uitbreiding van embryoselectie beter eerst in de ministerraad had kunnen bespreken.

Dat ze dat naliet, noemde ze donderdag in de Tweede Kamer een "verkeerde inschatting".

Signalen dat haar brief tot een heftig politiek meningsverschil konden leiden, had ze niet opgevangen, zei de staatssecretaris. Onder druk van vicepremier André Rouvoet (ChristenUnie) trok Bussemaker de brief die al bij de Tweede Kamer lag in. Het kabinet gaat zich eerst nog buigen over de kwestie. ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman toonde zich verbaasd dat de staatssecretaris niets had gemerkt van mogelijke politieke ophef over haar standpunt.

Bussemaker stelde donderdag dat haar voorganger Clémence Ross (CDA) een voorbehoud had gemaakt bij de selectie van embryo's op onder meer erfelijke borstkanker. Nadat deskundigen hadden aangegeven dat de wetenschap deze uitbreiding van embryoselectie niet in de weg staat, meende Bussemaker daar alsnog groen licht voor te kunnen geven.

Het ging daarbij in haar ogen slechts om een uitbreiding van de toepassing van een bestaande techniek, en niet om het aanleggen van nieuwe criteria of het opstellen van nieuw beleid. "Ik zag het niet als een ethische breuk, maar als een nuanceverschil." Dat was voor haar ook de reden om haar brief zonder overleg met andere ministers naar de Tweede Kamer te sturen.

Bussemaker zei dat het geen strategie was om de brief naar de Kamer te sturen zonder ruggespraak met de rest van het kabinet. De afgelopen week klonken er geluiden dat ze dit bewust had gedaan om andere partijen voor een voldongen feit te plaatsen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief