Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Vermeende oorlogsmisdadiger harder aangepakt

9 jun 08

Het kabinet wil vermeende oorlogsmisdadigers die naar Nederland zijn gevlucht, harder aanpakken.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat intensiever proberen hen voor de rechtbank te krijgen en er wordt meer werk gemaakt van uitzetting naar het land van herkomst.

De bewindslieden Ernst Hirsch Ballin en Nebahat Albayrak van Justitie willen voorkomen dat Nederland een vluchthaven wordt voor buitenlanders die elders oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Dat schrijven zij maandag aan de Tweede Kamer in een brief over de aanpak van deze groep asielzoekers, ook wel 1F'ers genoemd naar het artikel uit het Vluchtelingenverdrag waar ze onder vallen.

Ongeveer 700 asielzoekers zijn in de afgelopen ruim tien jaar bestempeld als vermeende oorlogsmisdadigers. Van deze groep wonen 350 buitenlanders nog in Nederland. Daarnaast zijn er 120 al het land uitgezet. De overige 230 1F'ers verdwenen in de loop der jaren uit het zicht. Een belangrijk deel van hen zou Nederland hebben verlaten.

De gezinsleden van vermeende oorlogsmisdadigers die moeten vertrekken, worden in principe ook Nederland uitgezet. Een uitzondering komt er voor moeders en kinderen die al tien jaar of langer in Nederland wonen. Nieuwe verblijfsprocedures van deze mensen zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bekijken zonder te letten op de verdenking die op hun vader of echtgenoot rust. De beoordeling zal gebeuren aan de hand van de huidige asielwetgeving.

Daarnaast heeft een aantal gezinsleden van 1F'ers al een verblijfsvergunning of is genaturaliseerd. Dat geldt voor bijna de helft van de 550 gezinsleden die in kaart zijn gebracht.

De 350 vermeende oorlogsmisdadigers die Nederland in beeld heeft en voor zover mogelijk worden uitgezet, zijn voornamelijk Afghanen.

Hirsch Ballin en Albayrak proberen met Afghanistan af te spreken dat het land deze onderdanen terugneemt. Soortgelijke afspraken worden ook met andere landen gemaakt. De dienst die de terugkeer van afgewezen asielzoekers regelt, krijgt extra mankracht voor het terugsturen van 1F'ers.

Het OM en de IND gaan beter samenwerken om bewijsmateriaal te verzamelen tegen 1F'ers die hier wonen. Gekeken wordt of asielzoekers en vluchtelingen uit bijvoorbeeld Afghanistan willen getuigen in zulke strafzaken. Nu nog moet bewijsmateriaal voor een strafzaak hoofdzakelijk in het land van herkomst van de 1F'er worden verzameld en dat is uiterst gecompliceerd. Mogelijk komen er ook extra officieren van justitie die strafzaken tegen de vermeende oorlogsmisdadigers voor de rechter brengen.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief