Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Verklaring PvdA - afdeling Zuidoost

11 jun 08

Verklaring inzake de berichtgeving van NOVA over de PvdA in Zuidoost en de rol van de heer Eiff.

Zuidoost is een wijk die van ver komt en het ver zal brengen. Stedelijke vernieuwing en succesvolle integratie van diverse culturen en etnische achtergronden gaan in Zuidoost hand in hand. De PvdA draagt in Zuidoost met overtuiging de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor wat goed, en voor wat niet goed gaat, wat beter moet. Recent is de vernieuwde integriteitcode in de stadsdeelraad aangenomen.

Als afdeling van de PvdA sluiten wij ons aan bij het standpunt van ons partijbestuur dat "uitspraken en beschuldigingen worden gedaan die feitelijke onjuistheden bevatten, en die voorbijgaan aan de grote zorgvuldigheid doe zowel het partijbestuur als de commissie Dolman hebben betracht".

Wij verbazen ons over de rol van de heer Eiff, directeur Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam. Op initiatief van de VVD bemiddelt Mark van der Horst, ex-wethouder van Amsterdam, tussen de stadsdeelraad Zuidoost en de heer Eiff. Als PvdA Zuidoost hebben wij ons daarom terughoudend opgesteld, daarvan achten wij ons thans ontslagen.

Er zal nu een tweetal klachten worden ingediend: de eerste bij de Raad van Tucht voor accountants en de tweede bij de Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam. De PvdA Zuidoost heeft er alles aan gedaan de onderste steen boven te krijgen, en wij zien het oordeel van deze rechtsinstanties met vertrouwen tegemoet.


Nick Bolte,

voorzitter PvdA afdeling Amsterdam Zuidoost

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief