Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Schaduwcommissie Bakker ingesteld om de economie te versterken

12 jun 08

De D66-fractie heeft een schaduwcommissie Bakker ingesteld die voorstellen zal doen om de arbeidsparticipatie te verhogen.

De commissie wordt voorgezeten door Bert Bakker, oud-Kamerlid van D66. De sociaal-liberalen vrezen dat de sociaal-economische verstarring onder het huidige kabinet leidt tot hoge kosten voor de volgende generatie, en dat Nederland achterop raakt bij de rest van Europa en de wereld.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya zal de voorzittershamer van de Commissie Echte Arbeidsparticipatie overhandigen aan Bert Bakker. De commissie zal zich zonder beperkingen over dezelfde opdracht buigen als de Commissie Arbeidsparticipatie van het kabinet die onder leiding staat van TNT-topman Peter Bakker. Deze commissie werd ingesteld na verdeeldheid van de coalitiepartijen over de vraag hoe er meer Nederlanders aan het werk kunnen komen.

D66 heeft de commissie ingesteld, omdat de sociaal-liberalen vrezen dat de door de regering ingestelde commissie niet met echte oplossingen mag komen van de PvdA en de ChristenUnie. Hierdoor dreigt Nederland achterop te raken in Europa en dreigen de komende generaties de rekening gepresenteerd te krijgen voor het huidige gebrek aan durf bij de coalitiepartijen.

Maandag waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds dat Nederland maatregelen moet nemen wil het de welvaart voor de komende generaties op peil houden. Eerder al gaf de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling eenzelfde waarschuwing, maar het kabinet weigert deze adviezen serieus te nemen.

D66-leider Alexander Pechtold: "Nederland is niet af. Op dit moment verliezen we terrein op Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. En op een grotere schaal op opkomende economische machten als China en India. We moeten niet angstig stil blijven zitten, maar zelfbewust noodzakelijke keuzes maken. De globalisering biedt onze kinderen en kleinkinderen grote kansen, maar dan moeten we wel nu actie ondernemen. Ik vraag het kabinet om leiderschap te tonen om deze problemen tot een oplossing te brengen."

Het D66-programma scoorde in de berekeningen van het Centraal Planbureau het best op de volgende onderdelen: werkgelegenheid, het opvangen van de kosten van de vergrijzing en economische groei.

Toch vindt Pechtold dat ook D66 niet tevreden achterover mag leunen: "De kosten van de vergrijzing blijken hoger uit te vallen dan gedacht. We moeten daarom opnieuw op zoek naar oplossingen om basisvoorzieningen als onderwijs en de AOW voor de komende generaties betaalbaar te houden."

Naast Bert Bakker bestaat de commissie uit Joris Backer (voorzitter permanente programmacommissie D66), Rudi Nieuwenhoven (medewerker VNO-NCW), Mirjam van Praag (hoogleraar), Ageeth Telleman (voorzitter D66 Amsterdam), Jack van der Veen (hoogleraar), Jan van Walsem (bestuurder MKB Nederland) en Arjen van Witteloostuijn (hoogleraar).

(Bron: D66)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief