Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

PvdA-top zal vechten voor duidelijk imago

14 jun 08

De top van de PvdA zal zich inspannen om beter duidelijk te maken waar de partij voor staat. De sociaaldemocraten kiezen daarbij de aanval en moeten met "vergaande voorstellen" komen.


Het partijcongres heeft zaterdag in Breda met overgrote meerderheid een motie van deze strekking aangenomen. De oproep is een antwoord op het fletse imago waar de PvdA momenteel mee kampt en de consequenties daarvan in de peilingen.

Tijdens het congres werden ook andere voorstellen aangenomen die de partij moeten helpen het vertrouwen terug te winnen. De achterban schaarde zich met luid applaus achter een motie waarin staat dat de PvdA in dit kabinet niet zal meewerken aan plannen die de basiswaarden van de partij uithollen.

De PvdA-leden hebben vastgelegd dat de partij zich zal verzetten tegen uitholling van het uitkeringsstelsel en de zorg in verpleeghuizen. Daarnaast moet de PvdA blijven vechten tegen excessief hoge inkomens en mag de vrijheid van meningsuiting niet onder druk komen te staan.

Een poging van partijafdelingen om een streep te zetten door de aanschaf van de JSF, haalde het niet. Ook een voorstel om de Nederlandse militairen zo snel mogelijk terug te halen uit Uruzgan, kreeg geen meerderheid.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief