Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Bij PvdA draait voortaan alles om integratie

14 jun 08

De PvdA moet de leiding nemen bij de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving.


"Het is de grote nieuwe sociale kwestie van de komende decennia" zei partijleider Wouter Bos zaterdag tijdens een PvdA-congres in Breda. "Het is de sleutel terug naar de harten van de mensen. Ik zal er dus ook zelf leiding aan blijven geven."

De PvdA beleeft een moeilijke periode. In de peilingen heeft de partij een nooit eerder vertoond dieptepunt bereikt. Het vertrouwen in het kabinet waarvan ze deel uitmaakt, is laag. En er lijkt een richtingenstrijd gaande tussen sociaalliberalen en traditionele sociaaldemocraten.

Bos had geen zin veel woorden vuil te maken aan de problemen in zijn partij. Hij kijkt liever naar de uitdagingen. De PvdA moet de burgers houvast bieden in deze tijd van globalisering en toenemende onzekerheid. Ze moet dat doen met "een eerlijk verhaal". "De tijd van de lage olieprijzen komt nooit meer terug", zei Bos zijn voorganger uit de jaren '70 Joop den Uyl na. Al zal de PvdA niet laten gebeuren dat de allerarmsten de dupe worden van dure olie.

Maar de grootste uitdaging voor zijn partij ziet Bos in de integratie. Het zal moeilijk worden om de islam een goede plek in de maatschappij te geven en tegelijkertijd Nederlandse verworvenheden te verdedigen, erkende Bos. De geloofwaardigheid van de PvdA hangt af van hoe ze met dit probleem omgaat.

Hij waarschuwde dat het debat bij de PvdA over integratie heftiger zal zijn dan bij andere partijen. "Omdat dingen gezegd worden die niet kunnen, dingen voorgesteld worden die niet mogen. Mensen zullen ervan schrikken, misschien zullen ze ons verlaten. Dat moet dan maar. Dit vraagstuk hoort bij ons."

Eerder tijdens het congres had fractieleider Mariëtte Hamer al geprobeerd de negatieve trend in de PvdA om te buigen. Hamer zei dat ze "baalt" van het beeld dat haar partij zou draaien en geen resultaten boekt in het kabinet. Ze riep op tot "knokken voor de positie van de mensen aan de onderkant."

Het partijcongres probeerde de PvdA te steunen in het herwinnen van haar vertrouwen. Met overgrote meerderheid namen de PvdA-leden voorstellen aan dat de partijtop zich meer moet inspannen om het imago van de sociaaldemocraten op te vijzelen. Ook is vastgelegd dat de PvdA in de kabinet niet zal meewerken aan uitholling van kernwaarden, zoals de sociale zekerheid en goede zorg.

Daarnaast moet de PvdA van de leden blijven vechten tegen excessief hoge inkomens en mag de vrijheid van meningsuiting niet onder druk komen te staan. Een poging van partijafdelingen om een streep te zetten door de aanschaf van de JSF, haalde het niet. Ook een voorstel om de Nederlandse militairen zo snel mogelijk terug te halen uit Uruzgan, kreeg geen meerderheid.

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief