Dit is het NOVA-archief. Vind en bekijk de NOVA-reportages, dossiers, en opinie-artikelen.

Commissie-Bakker: er is werk voor iedereen

16 jun 08

Bedrijven moeten personeel dat ze kwijt willen helpen zoeken naar een andere baan. Werknemers krijgen een eigen 'werkbudget' om scholing en bijvoorbeeld zorgverlof te financieren of periodes van werkloosheid te overbruggen.


De commissie-Bakker, die het kabinet moet adviseren over het aan de slag helpen van honderdduizenden mensen extra, stelt dat voor in haar rapport Naar een toekomst die werkt. De kern van haar aanbevelingen lekte al uit.

De commissie legt in haar rapport de nadruk op het voorkomen van werkloosheid en het bieden van werkzekerheid. "Er is werk voor iedereen", zei TNT-topman Peter Bakker maandag bij de presentatie van zijn rapport in Rotterdam. Volgens hem heeft de politieke discussie over versoepeling van het ontslagrecht, die voor het kabinet de aanleiding was de commissie in het leven te roepen, "mensen onnodig bang gemaakt".

In de plannen van de commissie moeten bedrijven personeel dat ze willen ontslaan nog een half jaar doorbetalen. De commissie denkt dat werkgevers beter hun best doen overtollig personeel elders aan een baan te helpen als ze daar financieel belang bij hebben. Aan het werkbudget dat de commissie wil invoeren moeten werkgevers, werknemers en overheid meebetalen.

Een ontslagen werknemer krijgt na een halfjaar loondoorbetaling nog zes maanden een uitkering die door zijn bedrijfstak wordt betaald. Daarna ontvangt hij voor een nader te bepalen periode een uitkering via de gemeente, die op termijn overgaat in bijstand. De huidige WW verdwijnt hierdoor.

Vanaf 2016 wil de commissie de AOW-leeftijd met een maand per jaar verhogen, tot 67 jaar in 2040. Vanaf 2010 moet de oudedagsvoorziening steeds meer uit de belasting betaald worden in plaats van uit premies. Gepensioneerden gaan daardoor meebetalen aan de AOW, met uitzondering van de groep die voor 1946 is geboren. De commissie stelt ook voor om de opbouw van het aanvullend pensioen te verlagen. Ook dat zorgt er voor dat mensen langer zullen doorwerken.

Voor de korte termijn stelt de commissie-Bakker voor om door fiscale prikkels mensen te stimuleren langer door te werken. Werkgevers die ouderen in dienst nemen krijgen belastingvoordelen. De aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt moet verbeterd worden. Ook voor verbetering van de kinderopvang doet de commissie voorstellen.

Premier Jan Peter Balkenende en minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner, die het rapport in ontvangst namen, reageerden terughoudend maar welwillend op de adviezen. Donner sprak van "oplossingsrichtingen die perspectief bieden". Het kabinet komt mogelijk volgende week al met een reactie op hoofdlijnen, opdat de Tweede Kamer erover kan adviseren.

Balkenende zei veel van de ambities van het kabinet in het rapport te herkennen. "Ik hoop dat iedereen, binnen en buiten de politiek, zowel de analyse als de aanbevelingen serieus weegt."

(Bron: ANP)

 
 

Extra Informatie

  •  
  •  

Het NOVA Archief

Vind en bekijk de reportages die zijn uitgezonden in NOVA in het NOVA-archief.

NOVA Archief